top of page

Bài viết mới

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Nên làm gì trước “khẩu vị mới” của doanh nghiệp về dịch vụ văn phòng?

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Khám phá 8 điều bí mật cần làm trước 8h sáng nếu muốn thành công

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Văn phòng ảo – xu thế tất yếu trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Dịch vụ cho thuê văn phòng chia sẻ Quận 3 tại TPHCM giá rẻ

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Khách hàng khó chịu với Văn Phòng Ảo, tại sao?

Hướng dẫn cách làm kế toán báo cáo thuế theo tháng/quý 2023

Trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp, báo cáo thuế là công việc rất quan trọng. Nó được thực hiện thường xuyên, định kỳ và tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Vậy kế toán báo cáo thuế bao gồm những loại nào? Cách làm ra sao? Trong bài viết này, Hoàn Cầu sẽ giải đáp mọi thắc mắc trên. Xem ngay nhé!

Hướng dẫn cách làm kế toán báo cáo thuế
Kế toán báo cáo thuế đơn giản và nhanh chóng với Hoàn Cầu Office

MỤC LỤC


1. Kế toán báo cáo thuế là gì?

2. Thời hạn nộp hồ sơ báo cáo thuế

3. Báo cáo thuế theo quý

3.1. Báo cáo thuế GTGT theo quý

3.2. Báo cáo thuế TNCN

3.3. Báo cáo thuế TNDN theo quý

3.4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

4. Báo cáo thuế theo tháng

4.1. Báo cáo thuế GTGT

4.2. Báo cáo thuế TNCN theo tháng

4.3. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế

5. Hướng dẫn trình tự làm kế toán báo cáo Thuế

5.1. Bước 1: Lập bảng kê của hàng hóa dịch vụ mua vào và bán ra

5.2. Bước 2: Tiến hành lập tờ khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK

5.3. Bước 3: Tiến hành lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mẫu BC25/AC

5.4. Bước 4: Tiến hành nộp tờ khai thuế làm báo cáo thuế qua mạng

6. Vì sao nên chọn dịch vụ kế toán báo cáo thuế Hoàn Cầu Office?


Kế toán báo cáo thuế là gì?

Kế toán báo cáo thuế là hoạt động kiểm soát, kê khai các loại hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào và đầu ra của những hoạt động mua bán hàng hóa hay dịch vụ của doanh nghiệp. Vì thế, báo cáo thuế được xem là cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý thuế để nắm bắt được tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, người phụ trách báo cáo thuế cho doanh nghiệp cần hiểu rõ được các loại giấy tờ kê khai thuế, thời hạn nộp hồ sơ và nộp thuế để tránh trễ có thể bị phạt.

Kế toán báo cáo thuế là gì
Báo cáo thuế mỗi tháng, quý là nhiệm vụ chung của mỗi doanh nghiệp

Thời hạn nộp hồ sơ báo cáo thuế

Dựa theo quy định của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, Điều 44 có đề cập về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cụ thể:

1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:

a) Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo đối với trường hợp khai và nộp theo tháng.

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

 • Báo cáo thuế quý 1: Chậm nhất là ngày 30/04.

 • Báo cáo thuế quý 2: Chậm nhất là ngày 31/07.

 • Báo cáo thuế quý 3: Chậm nhất là ngày 31/10.

 • Báo cáo thuế quý 4: Chậm nhất là ngày 31/01 năm sau.

2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:

a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm;

b) Tờ khai thuế môn bài: Nếu trong năm, công ty có thay đổi vốn điều lệ thì bắt buộc doanh nghiệp phải kê khai thuế môn bài trước 30.01 năm sau năm phát sinh thay đổi vốn.


3. Trong trường hợp người nộp hồ sơ kê khai thuế thông qua hệ thống điện tử của cơ quan thuế nhưng hệ thống bị trục trặc thì người nộp hồ sơ sẽ thực hiện tiếp tục vào ngày tiếp theo.


Thời hạn nộp hồ sơ báo cáo thuế
Hãy đảm bảo nộp báo cáo thuế đúng thời hạn để tránh bị xử phạt không mong muốn

Báo cáo thuế theo quý

Mỗi quý, kế toán báo cáo thuế của doanh nghiệp cần nộp những loại báo cáo sau:

Báo cáo thuế GTGT theo quý

Báo cáo thuế GTGT theo quý bao gồm:

 • Tờ khai thuế GTGT khấu trừ;

 • Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ Mua vào;

 • Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ Bán ra;

 • Một số bảng kê Phụ lục khác (nếu có).

Báo cáo thuế TNCN

Báo cáo thuế TNCN bao gồm:

Trường hợp trong quý, công ty không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không cần phải khai thuế;

 • Trường hợp khấu trừ thuế TNCN đối với đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, trúng thưởng, bản quyền, nhượng quyền thương mại thì khai và nộp tờ khai theo mẫu “số 03/KK-TNCN” theo quý.

 • Nếu công ty thuộc đối tượng nộp thuế theo quý thì nộp tờ khai thuế TNCN là ngày của tháng sau quý.

Báo cáo thuế TNDN theo quý

Báo cáo thuế TNDN theo quý bao gồm:

 • Đối với doanh nghiệp thực hiện khai báo đầy đủ chế độ sổ sách hóa đơn và xác định được chi phí thực phát sinh của kỳ tính thuế thì nộp tờ khai thuế TNDN theo mẫu “số 01A/TNDN”.

 • Nếu doanh nghiệp không xác định được chi phí phát sinh thực tế thì nộp tờ khai thuế TNDN theo mẫu “số 01B/TNDN”.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý bao gồm:

 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu “BC26-AC” kèm Thông tư số 64/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn gửi cùng Hồ sơ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của quý tiếp theo. Thời gian nộp muộn nhất là ngày 30/4, 30/7, 30/10 và 30/01.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý
Báo cáo thuế theo quý được xem là hoạt động kê khai các hóa đơn giá trị gia tăng đầu và đầu ra phát sinh trong suốt quá trình mua hàng hóa, dịch vụ

Báo cáo thuế theo tháng

Báo cáo thuế GTGT

Kê khai theo phương pháp trực tiếp:

 • Trực tiếp trên doanh thu: kê khai thuế GTGT theo mẫu “số 04/GTGT”;

 • Trực tiếp trên GTGT: kê khai thuế GTGT theo mẫu “số 03/GTGT”;

 • Kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu “số 04-1/GTGT”.

 • Kê khai theo phương pháp khấu trừ:

Khai thuế GTGT theo mẫu “số 01/GTGT”:

 • Kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ hàng hóa bán ra theo mẫu “số 01-1/GTGT”;

 • Kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ hàng hóa mua vào theo mẫu “số 01-2/GTGT”;

 • Kèm một số phụ lục khác (nếu có).

Báo cáo thuế TNCN theo tháng

 • Nếu là doanh nghiệp trả tiền lương, khai thuế TNCN theo mẫu “số 02/KK-TNCN”;

 • Nếu là doanh nghiệp trả đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, khai thuế TNCN theo mẫu “số 03/KK-TNCN”.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế theo mẫu “BC26-AC” ghi chép và giải trình đầy đủ tình hình sử dụng hóa đơn và chứng từ liên quan tới các hoạt động chi tiêu tài chính của doanh nghiệp.

*** Liên hệ ngay: Dịch vụ báo cáo thuế tháng, quý trọn gói tại TPHCM


Hướng dẫn trình tự làm kế toán báo cáo Thuế

Bước 1: Lập bảng kê của hàng hóa dịch vụ mua vào và bán ra

Bảng kê hàng hóa là một loại chứng từ để ghi lại quá trình mua hàng hóa, dịch vụ và bán ra của doanh nghiệp. Bảng kê hóa đơn chứng từ dịch vụ hàng hóa mua vào được lập theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Kế toán báo cáo thuế của doanh nghiệp có thể thực hiện kê khai theo Mẫu số 01-2/GTGT, được ban hành trong Phụ lục kèm theo của Thông tư số 119/2014/TT-BTC.


Bước 2: Tiến hành lập tờ khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK

 • Trước khi lập tờ khai thì quý khách cần cài đặt phần mềm HTKK.

 • Mở phần mềm, nhập Mã số thuế doanh nghiệp và chọn Đồng ý.

 • Điền tất cả thông tin của doanh nghiệp vào.

 • Tiếp đến, bạn chọn vào tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT. Chọn kỳ kê khai phù hợp và đồng ý.

lập tờ khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK
Chọn đúng loại tờ khai phù hợp với doanh nghiệp Chọn kỳ kê khai thuế GTGT
 • Chỉ tiêu 21: Tích vào đây nên trong kỳ khai thuế không phát sinh hoá đơn đầu ra/vào

 • Chỉ tiêu 22: NNT lấy số GTGT còn được khấu trừ của kỳ trước chuyển sang, cần tương ứng số thuế ghi trên tờ khai thuế GTGT kỳ trước tại chỉ tiêu 43.

 • Chỉ tiêu 23: Là tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ đã mua vào trong kỳ kê khai nhưng chưa có thuế GTGT.

Chỉ tiêu của tờ khai thuế GTGT

 • Chỉ tiêu 24: Là tổng thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào

 • Chỉ tiêu 25: Là tổng thuế thuế GTGT hàng hoá, dịch vụ đã mua vào khấu trừ

 • Chỉ tiêu 26: Là tổng doanh thu của việc bán hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT.

 • Chỉ tiêu 27, 28, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43: Phần mềm sẽ tự động cập nhật.

 • Chỉ tiêu 29: Tổng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ với mức thuế suất là 0%

 • Chỉ tiêu 30, 31: Tổng doanh thu từ hàng hóa, dịch vụ với mức thuế suất là 5% và tiền thuế GTGT.

 • Chỉ tiêu 32, 33: Tổng doanh thu từ hàng hóa, dịch vụ với thuế suất 10% và tiền thuế GTGT.

 • Chỉ tiêu 32a: Là tổng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không phải kê khai và tiền nộp thuế GTGT.

 • Chỉ tiêu 37, 38: Chỉ tiêu 37 là điều chỉnh giảm và chỉ tiêu 38 là điều chỉnh tăng.

Sau khi thực hiện xong các chỉ tiêu thì nhân viên kế toán báo cáo thuế cần tải file .xml online về máy để hoàn tất quá trình kê khai thuế. Sau khi hoàn thiện các chỉ tiêu, NNT cần kết xuất XML online để hoàn tất quy trình khai thuế.

Bước 3: Tiến hành lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mẫu BC25/AC

Quý khách bấm chọn mục Hóa đơn và Chọn Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC.


báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mẫu
Chọn “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo số lượng (BC26/AC)”

Chọn các thông tin như khoanh tròn và chọn Đồng ý.

Bảng báo cáo tình trạng hóa đơn theo số lượng
Bảng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo số lượng (BC26/AC)

Nhập mã loại hóa đơn: 01GTKT (nếu DN sử dụng phương pháp khấu trừ), 02 GTTT (nếu DN sử dụng phương pháp trực tiếp).

 • Tên loại hóa đơn: Hiển thị Hóa đơn giá trị gia tăng.

 • Ký hiệu mẫu hóa đơn: Nhập ký hiệu như trên tờ hóa đơn ví dụ như 0101GTKT/001

 • Ký hiệu hóa đơn: ví dụ như TT/18P

 • Vào cột số mua / phát hành trong kỳ nhập số hóa đơn: từ 0000001 đến số 000xxxx (x là số lượng hàng phát hành trong kỳ).

Dựa vào bảng kê bán ra ta biết được số lượng hóa đơn sử dụng và số hóa đơn xóa bỏ.

Ví dụ như quý này bị xóa bỏ 1 tờ hóa đơn 0000002 và sử dụng có 6 tờ.

 • Nhập vào số lượng đã sử dụng: 6

 • Phần xóa bỏ nhập số hóa đơn xóa bỏ: 0000002.

 • Nhập họ tên người lập biểu, đại diện pháp luật.

 • Chọn Ghi và kết xuất ra file.xml.

Bước 4: Tiến hành nộp tờ khai thuế làm báo cáo thuế qua mạng

Sau khi quý khách đã hoàn thành xong tờ khai trên phần mềm HTKK và kết xuất file, bước tiếp theo là quý khách cần nộp lên cơ quan thuế. Cách nhanh nhất mà bạn có thể thực hiện là nộp báo cáo trên trang web thuedientu.gdt.gov.vn qua các bước sau:

 • Bước 1: Doanh nghiệp đăng nhập vào trang website cổng thông tin của Tổng cục Thuế tại: https://thuedientu.gdt.gov.vn/.

 • Bước 2: Tải tờ khai thuế XML lên hệ thống.

 • Bước 3: Nhấn ký điện tử.

 • Bước 4: Nhấn nút Nộp tờ khai.

 • Bước 5: Chọn“Tra cứu” để kiểm tra xem báo cáo này đã được gửi hay chưa.

Vậy là hoàn thành xong các bước để nộp báo cáo thuế của doanh nghiệp.

Vì sao nên chọn dịch vụ kế toán báo cáo thuế Hoàn Cầu Office?

Chuyên nghiệp: Nhân viên tại Hoàn Cầu Office luôn cập nhật những thay đổi mới nhất về quy định pháp luật trong lĩnh vực kế toán và thuế. Điều này giúp chúng tôi cung cấp những tư vấn chất lượng nhằm đảm bảo giá trị thực tế và tránh các rủi ro không đáng có.

Hỗ trợ đầy đủ: Chúng tôi luôn sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc và tư vấn cho quý khách hàng về các vấn đề liên quan đến thuế, kế toán, hóa đơn chứng từ của doanh nghiệp.

Đảm bảo nhanh chóng và chính xác: Khi sử dụng dịch vụ kế toán báo cáo thuế của Hoàn Cầu Office, quý khách có thể yên tâm về thời gian hoàn thành công việc. Chúng tôi cam kết cung cấp các báo cáo chính xác, minh bạch và kịp thời hàng tháng, hàng quý và hàng năm, đảm bảo không bị vi phạm các khung thời gian quy định.

Chi phí hợp lý: Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ với mức giá cạnh tranh, giúp quý khách hàng cảm thấy hài lòng về chất lượng và giá trị dịch vụ mà chúng tôi mang lại.


chọn dịch vụ kế toán báo cáo thuế Hoàn Cầu Office
Đội ngũ nhân viên kế toán - thuế tại Hoàn Cầu Office

Như vậy, qua hướng dẫn cụ thể và chi tiết nhất, Hoàn Cầu Office hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn trong quá trình thực hiện kế toán báo cáo thuế một cách dễ dàng. Nếu có bất kỳ khó khăn hoặc thắc mắc nào, quý khách có thể liên hệ với Hoàn Cầu Office qua số hotline 0901 6688 35 để được giải đáp nhé!

Liên hệ chúng tôi để được tư vấn chi tiết

Gửi thông tin thành công

bottom of page