Dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty – 500.000đ

doi-tru-so-cong-ty
Thay đổi trụ sở công ty

Liệt kê các chi phí bạn trả để thay đổi địa chỉ mới công ty

1.Lệ phí nộp nhà nước

 • 200.000đ lệ phí hồ sơ và cấp giấy phép đăng ký kinh doanh mới ở Sở KH ĐT
 • 450.000đ lệ phí con dấu và công bố mẫu dấu lên hệ thông quốc gia. Lưu ý: Nếu địa chỉ mới ở cùng quận với địa chỉ cũ thì doanh nghiệp không cần làm dấu mới.
 • 300.000 công bố thay đổi địa chỉ mới ở công thông tin quốc gia

2. Phí dịch vụ Hoàn Cầu

 • 500.000đ phí dịch vụ Hoàn Cầu thay đổi địa chỉ công ty cho bạn

Bạn cần làm và cung cấp gì?

Bạn chỉ cần gọi điện thoại yêu cầu dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty. Sau đó bạn cung cấp Mã Số Thuế, địa chỉ trụ sở mới. Các việc còn lại Hoàn Cầu sẽ hoàn thành và bàn giao giấy phép kinh doanh với địa chỉ mới (con dấu nếu có) tận nơi cho doanh nghiệp.

Thời gian quy trình thay đổi – 4 ngày

 • 1 ngày để tư vấn, soạn hồ sơ và trình khách hàng ký
 • 3 ngày để nộp hồ sơ, Sở KH ĐT tiếp nhận, cấp giấy phép mới (con dấu nếu có) và giao nhận của Hoàn Cầu sẽ bàn giao tận nơi cho khách hàng.

Công việc của chúng tôi khi tiếp nhận yêu cầu thay đổi địa chỉ công ty

 1. Soạn đề nghị thay đổi địa chỉ trụ sở công ty (Đại diện pháp luật ký)
 2. Soạn quyết định về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu (Chủ sở hữu ký). Trong đó phải nêu rõ nội dụng sửa đổi trong điều lệ công ty.
 3. Chuẩn bị các hồ sơ và bìa hồ sơ theo quy định
 4. Soạn tờ khai người nộp hồ sơ
 5. Đại diện công ty nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở KH ĐT
 6. Soạn thông báo thay đổi địa chỉ mới lên cơ quan thuế
 7. Nhân viên Hoàn Cầu trả giấy phép mới tận nơi cho bạn.