Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh – 500.000đ

bo-sung-nganh-nghe
Dịch vụ tăng giảm ngành nghề kinh doanh

Tổng chi phí cho việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bao gồm:

1.Những lệ phí nộp nhà nước

 • 200.000đ lệ phí hồ sơ và cấp giấy chứng nhận các ngành nghề mới cho Sở KHĐT
 • 300.000đ lệ phí công bố lên cổng thông tin về việc bổ sung ngành nghè kinh doanh

2.Phí dịch vụ Hoàn Cầu

 • 500.000đ cho phí dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh trong giấy phép

Doanh nghiệp cần cung cấp và làm gì?

Đầu tiên doanh nghiệp chỉ cần gọi điện để chúng tôi tư vấn và đưa ra yêu cầu dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh. Tiếp theo cung cấp Mã Số Công Ty, các nghành nghề mới cần thay đổi, bổ sung. Những việc còn lại Hoàn Cầu sẽ hoàn thành và bàn giao giấy chứng nhận ngành nghề có các mã ngành nghề mới tận nơi cho bạn.

Thời gian – 4 ngày

 • 1 ngày để tư vấn, soạn hồ sơ, cũng như trình khách hàng ký
 • 3 ngày Sở Kế Hoạch Đầu Tư tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy chứng nhận các ngành nghề mới và để Hoàn Cầu giao nhận tận nơi cho bạn

Công việc của Hoàn Cầu khi tiếp nhận yêu cầu “thêm bớt ngành nghề kinh doanh” của Khách Hàng

 1. Tiếp nhận và soạn hồ sơ “thêm bớt ngành nghề kinh doanh”. Trình ký đại diện pháp luật của doanh nghiệp
 2. Soạn hồ sơ quyết định thông báo “thêm bớt ngành nghề kinh doanh”. Trình ký chủ sở hữu hoặc chủ tịch hội đồng thành viên.
 3. Soạn biên bản cuộc họp về việc “bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh” của hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty Cổ Phần)
 4. Nếu giấy Giấy Phép Kinh Doanh của bạn chưa mã hóa nghành nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp thành lập trước 20/08/2018 và chưa thay đổi Giấy Phép Kinh Doanh lần nào thì Hoàn Cầu sẽ giúp bạn mã hóa các ngành nghè với lệ phí tăng thêm 200.000đ). Mã hóa ngành nghề là bổ sung mã số ngành nghề vào Giấy Phép Kinh Doanh dựa theo bảng mã ngành được áp dụng từ 20/08/2018)
 5. Soạn hồ sơ tờ khai người nộp hồ sơ
 6. Đại diện doanh nghiệp nộp và nhận kết quả từ Sở Kế Hoạch Đầu Tư
 7. Soạn và nộp thông báo kết quả với cơ quan thuế
 8. Giao nhận kết quả tận nơi cho bạn