top of page

Bài viết mới

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Nên làm gì trước “khẩu vị mới” của doanh nghiệp về dịch vụ văn phòng?

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Khám phá 8 điều bí mật cần làm trước 8h sáng nếu muốn thành công

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Văn phòng ảo – xu thế tất yếu trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Dịch vụ cho thuê văn phòng chia sẻ TP.HCM - Chỉ từ 600k/tháng

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Khách hàng khó chịu với Văn Phòng Ảo, tại sao?

Doanh thu thuần là gì? Cách tính doanh thu thuần

Doanh thu thuần là gì? Doanh thu thuần là khoản thu sau khi đã khấu trừ những khoản giảm: thuế tiêu thụ đặc biệt, doanh thu bán hàng bị trả lại, giảm giá hàng bán, thuế xuất, nhập khẩu,… Doanh thu thuần là cơ sở để công ty xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong một giai đoạn nhất định. Nếu kết quả kinh doanh tốt, công ty sẽ có phần lãi để duy trì và phát triển những mục tiêu tiếp theo. Thông thường, doanh thu thuần bị chi phối bởi 5 yếu tố: chất lượng, khối lượng, giá bán, kết cấu sản phẩm và chính sách bán hàng.


Doanh thu thuần là gì?

Doanh thu thuần là khoản thu sau khi đã khấu trừ các khoản giảm như: giảm giá bán hàng, thuế xuất, nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, các khoản chiết khấu thương mại, doanh thu bán hàng bị trả lại,… Doanh thu thuần được sử dụng để xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong một giai đoạn nhất định. Dựa vào kết quả hoạt động, chủ doanh nghiệp sẽ nhận biết và đánh giá tình hình chung là công ty đang lỗ hay lãi.


Nếu kết quả hoạt động kinh doanh tốt, công ty sẽ có một phần lãi để duy trì và phát triển theo định hướng đề ra. Trường hợp ngược lại, chủ doanh nghiệp cần thay đổi chiến lược để mang đến những chuyển biến tích cực trong kết quả hoạt động của đơn vị.


Cách tính doanh thu thuần là gì?

Dưới đây là cách tính doanh thu thuần công thức bạn có thể tham khảo:

Công thức tính doanh thu thuần = Doanh thu tổng thể của doanh nghiệp – Các khoản giảm trừ doanh thu.

Cụ thể:

  • Doanh thu tổng thể của doanh nghiệp: Tổng giá trị sản phẩm mà doanh nghiệp bán ra.

  • Các khoản giảm trừ doanh thu gồm: hàng bán bị trả lại, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng, giảm giá thương mại,…

Công thức tính doanh thu thuần là gì?
Công thức tính doanh thu thuần là gì?

Doanh thu thuần chịu ảnh hưởng từ các nhân tố nào?

Chất lượng sản phẩm và dịch vụ


Đây là yếu tố ảnh hưởng bạn cần biết sau khi tìm hiểu khái niệm “Doanh thu thuần là gì?”. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ được thể hiện ở các yếu tố: mẫu mã, khả năng thỏa mãn nhu cầu thị trường,… Chất lượng của sản phẩm và dịch vụ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá, khả năng bán hàng của doanh nghiệp. Nếu chất lượng sản phẩm cao, người kinh doanh sẽ dễ bán được giá tốt. Bên cạnh đó, yếu tố chất lượng cũng quyết định đến độ tín nhiệm của người dùng khi mua sản phẩm.

Ngoài khái niệm “Doanh thu thuần là gì?”, bạn cần biết chất lượng hàng hóa là yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu thuần
Ngoài khái niệm “Doanh thu thuần là gì?”, bạn cần biết chất lượng hàng hóa là yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu thuần

Khối lượng tiêu thụ và sản xuất hàng hóa

Khi lượng hàng hóa sản xuất thay đổi thì sẽ ảnh hưởng lớn đến lượng tiêu thụ sản phẩm. Nếu lượng hàng hóa sản xuất ít, nhu cầu tiêu thụ của thị trường lớn sẽ giúp doanh nghiệp nhận được doanh thu cao hơn. Trường hợp lượng hàng hóa sản xuất vượt quá nhu cầu của thị trường sẽ dẫn đến tình trạng tồn kho và tác động đến kết quả kinh doanh của công ty. Vì vậy, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nắm rõ nhu cầu thị trường trước khi sản xuất bất cứ một mặt hàng nào. Bạn cần biết điều này sau khi tìm hiểu khái niệm “Doanh thu thuần là gì?”.


Giá bán sản phẩm


Bên cạnh chất lượng, khối lượng, doanh thu thuần còn bị tác động bởi giá bán sản phẩm. Trường hợp các yếu tố khác không đổi, giá sản phẩm hoặc dịch vụ tăng thì doanh thu bán hàng cũng sẽ tăng và ngược lại.


Tuy nhiên, nếu xét trong điều kiện thường, giá bán sẽ tác động đến lượng tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ. Khi giá hàng hóa tăng, khối lượng tiêu thụ sản phẩm sẽ giảm xuống. Nếu giá giảm, khối lượng tiêu thụ sản phẩm sẽ tăng lên. Bạn cần lưu ý điều này sau khi tìm hiểu khái niệm “Doanh thu thuần là gì?”.

Sau khi tìm hiểu khái niệm “Doanh thu thuần là gì?”, bạn cần biết giá bán sản phẩm là yếu tố có ảnh hưởng đến doanh thu thuần
Sau khi tìm hiểu khái niệm “Doanh thu thuần là gì?”, bạn cần biết giá bán sản phẩm là yếu tố có ảnh hưởng đến doanh thu thuần

Kết cấu của sản phẩm

Ngày nay, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ của con người đang tăng lên. Mỗi doanh nghiệp có thể đồng thời kinh doanh, sản xuất nhiều mặt hàng với những kết cấu khác nhau. Kết cấu của mặt hàng được hiểu là tỷ trọng giá trị so với tổng giá trị toàn bộ của các mặt hàng trong một thời gian cụ thể.


Nếu thay đổi kết cấu hàng hóa thì sẽ khiến doanh thu bị thay đổi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, doanh nghiệp nên cân nhắc và thay đổi yếu tố này để phù hợp với nhu cầu thị trường và tăng doanh thu cho đơn vị. Đây cũng là điều mà bạn cần biết sau khi tìm hiểu khái niệm “Doanh thu thuần là gì?”.


Chính sách bán hàng


Khi hàng hóa sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường, việc tiêu thụ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Điều này giúp sản phẩm được đón nhận, tiêu thụ trong và ngoài nước nhằm tăng doanh thu cho công ty.


Để đạt được điều này, doanh nghiệp cần có chính sách bán hàng hợp lý. Các hoạt động nhập, kê xuất và tồn kho cần được thực hiện theo đúng nguyên tắc của kế toán. Ngoài ra, doanh nghiệp nên thực hiện thanh toán quốc tế để có thể thu hồi tiền hàng đầy đủ, an toàn. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần chuẩn bị các giấy tờ liên quan đến phương thức, thời gian thanh toán,… để phòng những bất trắc khi giao thương, buôn bán nước ngoài. Đây là điều bạn cần biết sau khi tìm hiểu khái niệm “Doanh thu thuần là gì?”.


Sự khác biệt giữa doanh thu, doanh thu thuần và lợi nhuận

Khác biệt giữa doanh thu và doanh thu thuần là gì?


Doanh thu thuần là khoản thu sau khi đã trừ các khoản giảm trừ doanh thu. Trong khi đó, doanh thu là tổng giá trị thu được từ các hoạt động bán hàng hoặc tiêu thụ sản phẩm.


Công thức tính:

  • Doanh thu thuần = Doanh thu tổng thể của doanh nghiệp – Các khoản giảm trừ doanh thu.

  • Doanh thu = Tổng số lượng đơn hàng hoặc các sản phẩm bán ra * Đơn giá mỗi sản phẩm + Các khoản phụ khác.

Trong đó:


Các khoản giảm trừ doanh thu gồm: hàng bán bị trả lại, thuế gián thu, chiết khấu bán hàng và giảm giá hàng bán.

Sự khác biệt giữa doanh thu và doanh thu thuần là gì?
Sự khác biệt giữa doanh thu và doanh thu thuần là gì?

Khác biệt giữa lợi nhuận và doanh thu thuần là gì?


Ngoài khái niệm “Doanh thu thuần là gì?”, bạn cần hiểu sự khác biệt giữa nó so với lợi nhuận. Lợi nhuận là khoản chênh lệch giữa doanh thu và chi phí mà doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động sản xuất để đạt được mức doanh thu mong muốn. Lợi nhuận được coi là kết quả tài chính cuối cùng của các hoạt động sản xuất, kinh doanh,… của công ty. Đồng thời, nó cũng là cơ sở để đánh giá hiệu quả kinh tế từ hoạt động của doanh nghiệp. Thông thường, lợi nhuận sẽ có hai loại: lợi nhuận sau thuế và trước thuế. Doanh thu thuần là khoản thu sau khi đã trừ các chi phí gồm: giảm giá hàng bán, thuế xuất, nhập khẩu, những đơn hàng bị trả lại,…


Công thức tính:

  • Công thức doanh thu thuần = Doanh thu tổng thể của doanh nghiệp – Các khoản giảm trừ doanh thu.

  • Công thức của lợi nhuận:

  • Lợi nhuận trước thuế = Doanh thu thuần – Các khoản giá vốn bán hàng, chi phí doanh nghiệp và chi phí bán hàng.

  • Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế – Số tiền thuế thu nhập mà doanh nghiệp phải nộp cho ngân sách Nhà nước tính trong kỳ.

Sự khác biệt giữa lợi nhuận và doanh thu thuần là gì?
Sự khác biệt giữa lợi nhuận và doanh thu thuần là gì?

Lời kết

Qua bài viết trên, bạn đã biết doanh thu thuần là gì và những yếu tố tác động lên nó. Ngoài ra, nếu đang tìm công ty cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói, báo cáo tài chính uy tín, chất lượng, bạn hãy liên hệ Hoàn Cầu để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình. Chúng tôi là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán cùng các nhân viên tận tâm, phản hồi khách hàng nhanh chóng, đảm bảo quy trình đạt hiệu suất tối đa. Đồng thời, chúng tôi còn thường xuyên cập nhật thông tin mới nhất về pháp luật để kịp thời ứng biến và giảm thiểu rủi ro cho khách hàng trong quá trình thực hiện. Do đó, bạn có thể yên tâm về chất lượng khi sử dụng dịch vụ kế toán của công ty.

Liên hệ chúng tôi để được tư vấn chi tiết

Gửi thông tin thành công

bottom of page