top of page

Bài viết mới

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Nên làm gì trước “khẩu vị mới” của doanh nghiệp về dịch vụ văn phòng?

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Khám phá 8 điều bí mật cần làm trước 8h sáng nếu muốn thành công

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Văn phòng ảo – xu thế tất yếu trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Dịch vụ cho thuê văn phòng chia sẻ TP.HCM - Chỉ từ 600k/tháng

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Khách hàng khó chịu với Văn Phòng Ảo, tại sao?

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2021 | Lập tờ khai thuế mới

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động nói riêng và các doanh nghiệp, tổ chức nói chung. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách quyết toán thuế TNCN trực tuyến chi tiết và dễ hiểu nhất!


Đối tượng quyết toán thuế TNCN

Có 2 đối tượng phải thực hiện quyết toán thuế TNCN vào đầu năm 2021:


Đối với doanh nghiệp


Các cơ quan, tổ chức có nghĩa vụ quyết toán cho phần thu nhập mà doanh nghiệp đã chi trả trong năm. Cụ thể, trong năm tính thuế, doanh nghiệp có chi trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công bất kể có phát sinh khấu trừ thuế hay không thì vẫn phải có trách nhiệm khai quyết toán thuế. Doanh nghiệp có trách nhiệm quyết toán thay cho cá nhân ủy quyền và chỉ quyết toán trên đúng phần thu nhập do đơn vị chi trả.


Trường hợp doanh nghiệp trong năm tính thuế không trả lương cho người lao động thì không phải lập tờ khai quyết toán thuế TNCN.


Đối với người lao động nhận thu nhập

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Đối tượng người lao động phải quyết toán thuế TNCN được chia làm 3 trường hợp sau:


Trường hợp 1: Khi nộp thiếu tiền thuế TNCN (bắt buộc phải quyết toán để thể hiện nghĩa vụ nộp nốt vào ngân sách quốc gia). Trường hợp này, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm.


Trường hợp 2: Trường hợp nộp thừa tiền thuế muốn bù trừ kỳ sau hoặc hoàn thuế thì phải nộp quyết toán thuế TNCN.


Trường hợp 3: Người lao động không nộp thừa, thiếu tiền thuế TNCN thì không phải quyết toán thuế. Lúc này, cá nhân có thể thực hiện quyết toán bằng một trong hai hình thức là: Tự làm tờ khai quyết toán với cơ quan Thuế hoặc ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thay khi có đủ điều kiện.Ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức trả thu nhập, cụ thể:


Cá nhân có thu nhập ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một nơi và hiện đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức chi trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả khi người lao động không làm việc đủ 12 tháng trong năm tính theo Dương lịch.


Trường hợp cá nhân được chuyển từ tổ chức cũ đến nơi mới khi có thông báo sáp nhập, hợp nhất, tách ra hay chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc trường hợp tổ chức cũ và mới thuộc cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới. Đồng thời, cá nhân có thu nhập vãng lai ở các nơi khác với bình quân hàng tháng không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.


Trường hợp sau khi quyết toán thì phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan Thuế, lúc này tổ chức sẽ không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN của họ mà chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán, sau đó ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung: “Công ty đã quyết toán thuế TNCN thay cho ông/bà… (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự)… của phụ lục bảng kê 05-1/BK-TNCN” để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan Thuế.


Các bước tự quyết toán thuế TNCN online cho cá nhân

Bước 1: Truy cập website https://canhan.gdt.gov.vn.


Bước 2: Chọn <CÁ NHÂN> để hệ thống hiển thị màn hình cá nhân tự quyết toán thuế TNCN.

Màn hình hệ thống hiển thị thông tin cá nhân tự quyết toán thuế TNCN
Màn hình hệ thống hiển thị thông tin cá nhân tự quyết toán thuế TNCN

Bước 3: Chọn <Đăng nhập> để thực hiện đăng nhập vào hệ thống quyết toán thuế.

Màn hình đăng nhập vào hệ thống
Màn hình đăng nhập vào hệ thống

Người dùng nhập mã số thuế và mã kiểm tra. Tiếp theo ấn nút “Tiếp tục”.


Bước 4: Nhập đầy đủ các thông tin được yêu cầu trên màn hình bao gồm:


– Mã số thuế.


– Ngày cấp mã số thuế.


– Cơ quan Thuế tỉnh/thành phố.


– Cơ quan Thuế quản lý: Chọn cơ quan Thuế quản lý (Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế quản lý).


Sau đó bấm “Đăng nhập” để truy cập vào hệ thống và thực hiện gửi file quyết toán.


Bước 5: Trong menu “Quyết toán thuế” nhấn chọn tiếp “Kê khai trực tuyến” và nhập đầy đủ thông tin yêu cầu.

Màn hình hiển thị dùng để chọn thông tin tờ khai
Màn hình hiển thị dùng để chọn thông tin tờ khai

Trong phần tờ khai cần lưu ý những nội dung sau:


– Chọn Tờ khai 02/QTT-TNCN dành cho các cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công (TT92/2015), người kê khai chọn 1 trong 2 mục sau:

Chọn tờ khai dành cho cá nhân
Chọn tờ khai dành cho cá nhân

– Nếu chọn “Tích vào ô này nếu người nộp thuế trực tiếp khai thuế trong năm (không khấu trừ tại nguồn). Sau đó người nộp thuế lựa chọn Cục Thuế quản lý tổ chức chi trả tại ô Cục Thuế” xong, thực hiện chọn Cục Thuế nơi gửi tờ khai quyết toán.

Sau khi tích xong sẽ chọn Cục Thuế và cơ quan quyết toán thuế
Sau khi tích xong sẽ chọn Cục Thuế và cơ quan quyết toán thuế

– Nếu chọn “Tích vào ô này nếu người nộp thuế không trực tiếp khai thuế trong năm (đã khấu trừ tại nguồn). Sau đó khai thông tin về việc thay đổi nơi làm việc”. Hệ thống hiển thị thông tin cho phép người kê khai chọn tiếp.

Nếu chọn ô mở rộng đầu tiên, sẽ thực hiện theo trình tự trên
Nếu chọn ô mở rộng đầu tiên, sẽ thực hiện theo trình tự trên

– Nếu chọn ô đầu tiên, hệ thống sẽ tiếp tục mở rộng lựa chọn để yêu cầu nhập mã số thuế của tổ chức chi trả (TCCT). Hệ thống hỗ trợ xác định quyết toán theo cơ quan Thuế quản lý của mã số thuế TCCT.


– Nếu tích ô số 2, người nộp thuế tiếp tục lựa chọn cơ quan Thuế quản lý tại nơi cư trú (tạm trú hoặc thường trú). Yêu cầu chọn nơi cư trú, tạm trú để hệ thống xác định quyết toán theo địa bàn cư trú, tạm trú đã chọn.

Chọn tỉnh, thành và quận, huyện cư trú
Chọn tỉnh, thành và quận, huyện cư trú

– Chọn “Người nộp thuế tích vào ô này nếu không thay đổi nơi làm việc. Sau đó khai thông tin vào ô 3 hoặc ô 4”, hệ thống hiển thị thông tin để người dùng chọn tiếp.


– Sau đó nhấn “Tiếp tục”.


– Màn hình hiện giao diện Tờ khai 02/QTT-TNCN (TT92/2015), điền các chỉ tiêu tại bảng dưới đây.

Điền đầy đủ thông tin được yêu cầu vào bảng trên
Điền đầy đủ thông tin được yêu cầu vào bảng trên

Bước 6: Chọn kết xuất XML.

Nhấn “Hoàn thành kê khai” để hoàn tất
Nhấn “Hoàn thành kê khai” để hoàn tất

Bước 7: Chọn nộp tờ khai, nhập đúng mã xác thực rồi chọn “Tiếp tục”. Lúc này, hệ thống sẽ có thông báo nộp tờ khai thành công.


Cách tính quyết toán thuế TNCN 2021

Cách tính thuế TNCN cho hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên


Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được xác định theo công thức sau:


(1) Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất


Trong đó:


(2) Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ


Thu nhập chịu thuế được tính như sau:


(3) Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn


Cách tính thuế TNCN cho hợp đồng lao động dưới 3 tháng


Những cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký dưới 3 tháng mà có tổng mức thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ 10% trước khi trả lương.


Trường hợp cá nhân chỉ có một nguồn thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế. Lúc này, cá nhân hãy làm cam kết (theo mẫu 02/CK-TNCN) gửi tổ chức chi trả để họ làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.


Công thức tính thuế đối với cá nhân không cư trú:


Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập chịu thuế x 20%


Trên đây là hướng dẫn quyết toán thuế TNCN trực tuyến. Trong tình hình dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp, việc triển khai mọi công việc trên không gian mạng giúp tiết kiệm và đảm bảo an toàn hơn rất nhiều. Cùng với đó, các tổ chức, cá nhân cần nộp hồ sơ quyết toán thuế trước thời hạn để tránh ùn tắt trong giai đoạn cao điểm.

Liên hệ chúng tôi để được tư vấn chi tiết

Gửi thông tin thành công

bottom of page