top of page

Bài viết mới

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Nên làm gì trước “khẩu vị mới” của doanh nghiệp về dịch vụ văn phòng?

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Khám phá 8 điều bí mật cần làm trước 8h sáng nếu muốn thành công

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Văn phòng ảo – xu thế tất yếu trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Dịch vụ cho thuê văn phòng chia sẻ TP.HCM - Chỉ từ 600k/tháng

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Khách hàng khó chịu với Văn Phòng Ảo, tại sao?

Hạch toán kế toán tài khoản 155 – Thành phẩm – Thông tư 200

Tài khoản 155 là một trong những tài khoản đóng vai trò quan trọng trong suốt quá trình kế toán hàng tồn kho. Vậy bạn có bao giờ thắc mắc tài khoản 155 là gì? Các hạch toán về TK 155 là như thế nào? Các bạn hãy cùng Hoàn Cầu Office theo dõi và hiểu rõ hơn về tài khoản thông qua bài viết dưới đây nhé.


Tài khoản 155 là gì?

Dựa trên thông tư 133/2016/TT – BTC, Tài khoản 155 (viết tắt TK 155) là một trong những tài khoản phản ánh lên giá trị hiện có và tình hình biến động của các loại thành phẩm của doanh nghiệp. Thành phẩm được hiểu là những sản phẩm đã kết thúc quá trình chế biến do các bộ phận sản xuất tại doanh nghiệp sản xuất và cho thuê ngoài gia công xong và được kiểm soát một cách phù hợp với tiêu chuẩn của kỹ thuật cũng như nhập kho.


Trong suốt quá trình về giao dịch về xuất khẩu ủy thác thì tài khoản này chỉ được sử dụng tại bên giao ủy thác và không sử dụng tại bên nhận ủy thác.

Khái niệm tài khoản 155 là gì?
Tài khoản 155 là gì?

Kết cấu và nội dung TK155 – Tài khoản thành phẩm

Bên nợ bao gồm

 • Phần trị giá thành phẩm nhập kho.

 • Phần trị giá thành phẩm thừa khi kiểm kê.

 • Kết chuyển giá trị thành phẩm tồn kho cuối kỳ (trong trường hợp doanh nghiệp hạch toán có tồn tại hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Bên có bao gồm

 • Phần trị giá thực tế thành phẩm xuất kho.

 • Phần trị giá thành phẩm thiếu hụt khi kiểm kê.

 • Kết chuyển trị giá thực tế thành phẩm tồn kho đầu kỳ (trong trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho dựa trên phương pháp kiểm kê định kỳ).

Số dư ở bên nợ

 • Trị giá thực tế về thành phẩm tồn kho cuối kỳ.

Kêt cấu nội dung tk155
Kết cấu và nội dung phản ánh tài khoản 131  – Phải thu của khách hàng

TK 155 – Tài khoản thành phẩm có 2 tài khoản cấp 2


Tài khoản 1551 – Thành phẩm nhập kho: Đây là tài khoản phản ánh trị giá hiện có cũng như tình hình biến động của các loại thành phẩm đã nhập kho (ngoại trừ các trường hợp thành phẩm đó là bất động sản).


Tài khoản 1557 – Thành phẩm bất động sản: Đây là tài khoản phản ánh giá trị hiện có cũng như tình hình biến động của các thành phẩm về bất động sản tại doanh nghiệp. Thành phẩm bất động sản sẽ bao gồm: Quyền sử dụng nhà, đất hoặc nhà và quyền sử dụng đất; cơ sở hạ tầng do các doanh nghiệp đầu tư xây dựng để bán trong các kỳ hoạt động kinh doanh bình thường.

Tài khoản cấp 2 - TK 155
TK 155 – Tài khoản thành phẩm (tài khoản cấp 2)

>>> Tham khảo tại: Các loại vốn trong doanh nghiệp hiện nay – Hoàn Cầu Office


Hạch toán tài khoản 155 – nhập kho thành phẩm

Hạch toán nhập kho thành phẩm – tài khoản 155 theo phương pháp kê khai thường xuyên


Định khoản nhập kho thành phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra hay bên ngoài gia công sẽ được tính như sau:

 • Ghi nhận nợ TK 155 – Thành phẩm.

 • Ghi nhận có TK 154 – 155 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

Tài khoản thành phẩm để bán thì kế toán cần phản ánh lên giá vốn của thành phẩm xuất bán với cách tính như sau:

 • Ghi nhận nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán.

 • Ghi nhận có TK 155 – Thành phẩm.

Xuất kho thành phẩm để gửi đi bán hay xuất kho cho các cơ sở để nhận bán đại lý hay ký gửi sẽ được tính như sau:

 • Ghi nhận nợ TK 157 – Hàng gửi đi bán.

 • Ghi nhận có TK 155 – Thành phẩm.

Đối với những thành phẩm đã được bán nhưng bị trả lại sẽ được tính như sau:

 • Ghi nhận nợ TK 521 – Các tài khoản giảm trừ doanh thu của doanh nghiệp.

 • Ghi nhận nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp của doanh nghiệp.

 • Ghi nhận có TK 111, 112, 131,…(đây là tổng giá trị của hàng bán bị trả lại).

Kế toán tiêu dùng nội bộ được tính như sau:

 • Ghi nhận nợ TK 641, 642, 241, 211.

 • Ghi nhận có TK 155 – Thành phẩm.

Xuất kho thành phẩm được chuyển cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc vào nội bộ doanh nghiệp được tính cụ thể như sau:

 • Ghi nhận nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán.

 • Ghi nhận có TK 155 – Thành phẩm.

Trường hợp xuất kho thành phẩm sẽ được đưa đi góp vốn vào trong các công ty, công ty liên doanh hay các doanh nghiệp liên kết được tính cụ thể như sau:

 • Ghi nhận nợ TK 221, 222.

 • Ghi nhận nợ TK 811 – Chi phí khác (đây là phần chênh lệch giữa giá đánh giá lại nhỏ hơn giá trị ghi sổ của thành phẩm).

 • Ghi nhận có TK 155 – Thành phẩm.

 • Ghi nhận có TK 711 – Thu nhập khác (chênh lệch giữ đánh giá lại lớn hơn so với giá trị ghi sổ của thành phẩm).

Hạch toán nhập kho thành phẩm
Hạch toán nhập kho thành phẩm – tài khoản 155

>>> Xem thêm: Hóa đơn bán hàng là gì? Xem mẫu hóa đơn bán hàng, bán lẻ 


Hạch toán nhập kho thành phẩm – tài khoản 155 theo phương pháp kiểm kê định kỳ


Trong đầu kỳ thì kế toán sẽ căn cứ vào kết quả kiểm kê thành phẩm để có thể kết chuyển ở cuối kỳ trước để có thể kết chuyển giá trị thành phẩm tồn kho ở đầu kỳ vào tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán.

 • Ghi nhận nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán.

 • Ghi nhận có TK 155 – Thành phẩm.

Vào dịp cuối kỳ, kế toán sẽ căn cứ vào kết quả kiểm kê thành phẩm tồn kho để có thể kết chuyển các giá trị thành phẩm tồn kho cuối kỳ.

 • Ghi nhận nợ TK 155 – Thành phẩm.

 • Ghi nhận có TK 632 – Giá vốn hàng bán.

Hạch toán nhập kho thành phẩm - tài khoản
Định khoản nhập kho thành phẩm

Nguyên tắc của hạch toán nhập kho thành phẩm – Tài khoản 155

Thành phẩm do bộ phận sản xuất chính và phụ tại một doanh nghiệp sản xuất ra cần phải được đánh giá dựa trên giá thành sản xuất (giá gốc) bao gồm các khoản: Chi phí nhân công trực tiếp, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, các khoản chi phí sản xuất chung và những chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc sản xuất sản phẩm.


Giá gốc thành phẩm sẽ không bao gồm các chi phí sau:

 • Chi phí nguyên vật liệu, cho phí nhân công và các chi phí sản xuất, kinh doanh khác phát sinh ở mức bình thường.

 • Chi phí để vận chuyển, bảo quản hàng tồn kho trừ các khoản phí về vận chuyển, bảo quản hàng tồn kho cần thiết cho quá trình sản xuất tiếp theo và các chi phí bảo quản trong suốt quá trình mua hàng.

 • Chi phí để bán hàng.

 • Chi phí để quản lý của doanh nghiệp.

Nguyên tắc hạch toán tài khoản 155
Nguyên tắc của hạch toán nhập kho thành phẩm

Các thành phẩm thuê ngoài gia công chế biến sẽ được đánh giá theo giá thành thực tế của giá công chế biến bao gồm: Chi phí thuê gia công; chi phí nguyên liệu, vật liệu và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến quá trình gia công.


Việc tính toán giá trị thành phẩm xuất kho sẽ được thực hiện thao 3 phương pháp như sau: Phương pháp Nhập trước – Xuất trước; Phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập hoặc cuối kỳ; Phương pháp giá thực tế đích danh.


Trên đây, Hoàn Cầu Office đã cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết về tài khoản 155 – Tài khoản thành phẩm được cập nhật mới nhất. Trong quá trình bạn tìm hiểu nếu gặp bất kỳ vướng mắc nào bất cập cần được giải quyết nhanh chóng, bạn có thể liên hệ với Hoàn Cầu qua hotline 0901 668835 để được tư vấn cụ thể nhé.

Liên hệ chúng tôi để được tư vấn chi tiết

Gửi thông tin thành công

bottom of page