top of page

Bài viết mới

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Nên làm gì trước “khẩu vị mới” của doanh nghiệp về dịch vụ văn phòng?

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Khám phá 8 điều bí mật cần làm trước 8h sáng nếu muốn thành công

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Văn phòng ảo – xu thế tất yếu trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Dịch vụ cho thuê văn phòng chia sẻ Quận 3 tại TPHCM giá rẻ

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Khách hàng khó chịu với Văn Phòng Ảo, tại sao?

Chiết khấu thương mại là gì? Có giống chiết khấu thanh toán?

Chiết khấu thương mại là một thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực kinh doanh và bán hàng. Nhưng bạn đã hiểu đúng ý nghĩa và tác dụng của nó chưa? Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá khái niệm chiết khấu thương mại là gì? và tại sao nó đóng vai trò quan trọng trong quá trình kinh doanh.


MỤC LỤC

1. Khái niệm về chiết khấu thương mại là gì?

2. Khái niệm về chiết khấu thanh toán là gì?

3. Phân biệt giữa chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán

3.1. Về hóa đơn

3.2. Tác động về doanh thu hay chi phí

3.3. Các tác động về thuế của doanh nghiệp

4. Các loại tài khoản kế toán liên quan

5. Các hạch toán trong chiết khấu thương mại

5.1. Hạch toán chiết khấu thương mại dựa theo thông tư 200

5.2. Hạch toán chiết khấu thương mại dựa theo thông tư 133

 

Khái niệm về chiết khấu thương mại là gì?

Chiết khấu thương mại là một phương thức mà các doanh nghiệp sử dụng để giảm giá niêm yết cho khách hàng khi mua hàng với số lượng lớn. Khi áp dụng chiết khấu thương mại, một khoản giảm giá sẽ được trừ vào giá trước thuế GTGT.


chiết khấu thương mại là gì
Thông tin chung về chiết khấu thương mại

Trong môi trường kinh doanh hiện nay, việc sử dụng chiết khấu thương mại là cách để thu hút khách hàng mua hàng với số lượng lớn. Chiết khấu thương mại có thể được thực hiện theo các hình thức cụ thể sau:

 • Chiết khấu thương mại theo từng lần mua hàng: Giảm giá ngay trong lần mua hàng đầu tiên.

 • Chiết khấu thương mại sau nhiều lần mua hàng: Đạt khối lượng mua hàng nhất định sau một số lần mua hàng để hưởng chiết khấu.

 • Chiết khấu thương mại sau chương trình khuyến mại: Tính toán chiết khấu sau khi đã xuất hóa đơn bán hàng trong kỳ khuyến mại.

 • Mỗi hình thức chiết khấu có những quy định và thủ tục kế toán riêng, tuy nhiên, cũng có các quy định chung của nhà nước về việc áp dụng chiết khấu thương mại này.

Trong việc hạch toán kế toán, chiết khấu thương mại được ghi vào tài khoản chiết khấu theo quy định của doanh nghiệp, tương ứng với khoản chiết khấu thương mại mà khách hàng được hưởng trong kỳ.

Khái niệm chung chiết khấu thanh toán là gì?

 • Chiết khấu thanh toán là một khoản tiền mà người bán giảm giá cho người mua khi người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn mà đã được thỏa thuận trước đó.

 • Tính chất của chiết khấu thanh toán là một khoản chi phí tài chính cho bên bán và là một khoản doanh thu hoạt động tài chính cho bên mua.

 • Bên bán không cần phải xuất hóa đơn để ghi nhận chiết khấu thanh toán cho người mua.

 • Vì chiết khấu thanh toán là một khoản chi phí tài chính, nên nó được tính vào chi phí và được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.


chiết khấu thanh toán là gì

Thông tin chi tiết về chiết khấu thanh toán

**Doanh nghiệp nhẹ việc hơn với dịch vụ kế toán thuế TPHCM

Phân biệt giữa chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán

Sự khác biệt giữa chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại như sau:

Về hóa đơn

 • Chiết khấu thương mại: Chiết khấu có thể được áp dụng bằng cách trừ trực tiếp vào đơn giá hoặc thông qua việc thể hiện số tiền chiết khấu trên hóa đơn hoặc xuất hóa đơn điều chỉnh giảm cho bên mua.

 • Chiết khấu thanh toán: Không trừ vào giá trị trên hóa đơn.

Tác động về doanh thu hay chi phí

 • Chiết khấu thương mại: Chiết khấu làm giảm doanh thu ghi nhận của bên bán và đồng thời được trừ trực tiếp vào giá trị hàng hóa mua vào của bên mua.

 • Chiết khấu thanh toán:

+ Đối với bên bán: Chiết khấu không làm giảm doanh thu ghi nhận, mà được ghi nhận là một khoản chi phí tài chính.

+ Đối với bên mua: Không có trừ vào giá trị hàng hóa mua vào, mà được ghi nhận là một khoản doanh thu hoạt động tài chính.

Các tác động về thuế của doanh nghiệp

 • Chiết khấu thương mại: Chiết khấu thương mại giúp giảm thuế GTGT và thuế TNDN bằng cách trừ trực tiếp vào doanh thu.

 • Chiết khấu thanh toán: Được coi là một khoản chi phí đối với bên bán và một khoản doanh thu hoạt động tài chính đối với bên mua, vì vậy nó có tác động tương ứng đến việc giảm hoặc tăng thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

**Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNDN mới nhất

Các loại tài khoản kế toán liên quan

Trong trường hợp doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, việc hạch toán chiết khấu thương mại được thực hiện bằng cách ghi vào tài khoản 5211. Tài khoản này được sử dụng để thể hiện chi phí chiết khấu thương mại khi mua hàng với số lượng lớn mà chưa được ghi trên hóa đơn khi bán trong kỳ.

Đối với doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, chiết khấu thương mại được hạch toán vào tài khoản 511.


Các loại tài khoản kế toán

Các loại tài khoản kế toán liên quan phổ biến hiện nay

***XEM THÊM: Các loại kế toán báo cáo thuế

Các hạch toán trong chiết khấu thương mại

Hạch toán định khoản chiết khấu thương mại dựa theo thông tư 200

Theo quy định tại Điều 81 của Thông tư, bên bán hàng áp dụng chiết khấu thương mại theo các nguyên tắc sau:

Trong trường hợp số tiền chiết khấu đã được trừ vào số tiền cần thanh toán trên hoá đơn VAT hoặc hoá đơn bán hàng, đơn vị bán hàng sẽ không sử dụng tài khoản 5211 (tài khoản hạch toán chiết khấu thương mại). Doanh thu bán hàng sẽ được ghi nhận theo giá đã trừ chiết khấu (doanh thu thuần).


Bên bán có trách nhiệm theo dõi các khoản chiết khấu thương mại chưa được phản ánh trên hoá đơn, đó chính là số tiền phải thanh toán theo hóa đơn đã được giảm trừ.

Bên bán sẽ ghi nhận doanh thu ban đầu theo giá chưa trừ chiết khấu (tức là doanh thu gộp).


Việc theo dõi các khoản chiết khấu thương mại chưa được phản ánh sẽ phát sinh các tình huống sau:

Nếu số tiền chiết khấu mà người mua được hưởng lớn hơn số tiền bán hàng ghi trên hoá đơn lần cuối cùng, tức là người mua phải mua hàng nhiều lần mới được hưởng chiết khấu, thì khoản chiết khấu sẽ chỉ được xác định trên hoá đơn của lần mua cuối cùng.


Đối với đơn vị sản xuất, chỉ khi xác định được số lượng hàng hoá hoặc dịch vụ mà nhà phân phối đã tiêu thụ vào cuối kỳ, từ đó mới có căn cứ để xác định số tiền chiết khấu phải trả dựa trên doanh số bán hoặc số lượng hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ.


Cách hạch toán chiết khấu thương mại sẽ được thực hiện tùy thuộc vào từng tình huống cụ thể như sau:

 • Tình huống thứ nhất, khi người mua được hưởng chiết khấu ngay từ lần mua đầu tiên, số tiền chiết khấu sẽ được ghi trên hoá đơn là giá đã được giảm.

 • Tình huống thứ hai, khi người mua chỉ được hưởng chiết khấu sau khi mua nhiều lần, thì chỉ hoá đơn của lần mua cuối cùng sẽ thể hiện số tiền chiết khấu.

 • Tình huống thứ ba, khi người mua được hưởng số chiết khấu lớn hơn tổng số tiền bán hàng ghi trên hoá đơn lần mua cuối cùng, sẽ cần tạo một hoá đơn riêng cho phần đã chiết khấu.

 • Tình huống thứ tư, khi chương trình chiết khấu kết thúc, việc lập hoá đơn điều chỉnh và bảng kê các hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền cần thanh toán và tiền thuế điều chỉnh sẽ được thực hiện.

Hạch toán chiết khấu thương mại dựa theo thông tư 133

 • Một điểm khác biệt quan trọng giữa Thông tư 200 và Thông tư 133 là việc sử dụng tài khoản chiết khấu thương mại. Trong Thông tư 133, thay vì sử dụng tài khoản 521, chúng ta sử dụng tài khoản 511.

 • Do đó, cách thực hiện hạch toán sẽ tương tự như trong Thông tư 200, chỉ cần thay thế tài khoản 521 bằng tài khoản 511 là được.

Trong kinh doanh, chiết khấu thương mại là gì? Đây là một khái niệm quan trọng đề cập đến khoản giảm giá được bán hàng áp dụng cho khách hàng mua với số lượng lớn hoặc theo các điều kiện đặc biệt. Chiết khấu thương mại giúp tạo động lực mua hàng, thúc đẩy doanh số và tạo lợi ích cả cho bên bán và bên mua. Đây là một công cụ quan trọng trong chiến lược bán hàng của các doanh nghiệp, giúp nâng cao cạnh tranh và tạo sự hài lòng cho khách hàng. Qua đó, chiết khấu thương mại đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ kinh doanh bền vững và phát triển.

Liên hệ chúng tôi để được tư vấn chi tiết

Gửi thông tin thành công

bottom of page