top of page

Bài viết mới

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Nên làm gì trước “khẩu vị mới” của doanh nghiệp về dịch vụ văn phòng?

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Khám phá 8 điều bí mật cần làm trước 8h sáng nếu muốn thành công

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Văn phòng ảo – xu thế tất yếu trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Dịch vụ cho thuê văn phòng chia sẻ TP.HCM - Chỉ từ 600k/tháng

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Khách hàng khó chịu với Văn Phòng Ảo, tại sao?

Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNDN mới nhất 2023

Tờ khai quyết toán thuế TNDN là một trong những thủ tục quan trọng mà doanh nghiệp phải thực hiện hàng năm. Đây là quy trình đánh giá và khấu trừ số thuế đã nộp trong quá trình kinh doanh, đồng thời xác định số thuế còn phải nộp hoặc được hoàn trả. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về tờ khai quyết toán thuế TNDN và các bước cần thiết để hoàn thành quy trình này.


MỤC LỤC


 

Thông tin về tờ khai quyết toán thuế TNDN là gì?

Quyết toán thuế TNDN được gọi là gì?

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), còn được gọi là khai quyết toán, là quá trình kê khai và tính toán tổng số thuế TNDN mà doanh nghiệp phải nộp về cơ quan thuế. Đây là một hoạt động quan trọng để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và đóng góp nguồn lực cho ngân sách quốc gia.


Quyết toán thuế TNDN được gọi là gì
Thông tin về tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Quyết toán thuế TNDN bao gồm việc khai quyết toán thuế trong suốt năm kinh doanh và khai quyết toán đặc biệt trong trường hợp doanh nghiệp có sự thay đổi như hợp nhất, giải thể, chuyển đổi, sáp nhập hoặc chia tách. Ngoài ra, quyết toán còn liên quan đến việc chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc thay đổi hình thức sở hữu, trong trường hợp này cơ quan thuế có thể ra quyết định để truy thu số thuế TNDN của doanh nghiệp.


Quyết toán thuế TNDN là quá trình quan trọng đòi hỏi sự chính xác và tuân thủ quy định pháp luật. Để thực hiện quyết toán thuế TNDN một cách hiệu quả, doanh nghiệp cần nắm vững quy trình và các quy định liên quan để đảm bảo tuân thủ và tránh xảy ra vi phạm pháp luật thuế.

***GIẢI PHÁP CHO DOANH NGHIỆP: Dịch vụ báo cáo thuế trọn gói

Khái niệm tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một chứng từ quan trọng mà doanh nghiệp sử dụng để kê khai và tính toán số thuế TNDN cần nộp đến cơ quan thuế. Tờ khai này đóng vai trò quan trọng trong quá trình quyết toán thuế và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật thuế.


tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp là gì
Chi tiết về tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

**ĐỪNG BỎ QUA: Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, giá rẻ TPHCM


Những chứng từ cần thiết trong Hồ sơ quyết toán thuế TNDN

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), công ty cần chuẩn bị một số giấy tờ và hồ sơ quan trọng như sau:

 • Đối với tờ khai thuế hàng tháng và hàng quý, công ty cần tải và in các tờ khai đã nộp qua mạng, bao gồm cả tờ thông báo nộp thuế, và sắp xếp chúng theo thứ tự thời gian.

 • Đối với báo cáo tài chính hàng năm, công ty cần có báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN), quyết toán thuế TNDN, và tờ khai thuế TNDN tạm tính.

 • Đối với hóa đơn, công ty cần có mẫu hóa đơn, biên bản thanh lý hợp đồng, hợp đồng in, thông báo phát hành hóa đơn (theo thứ tự thời gian), và biên bản hủy hóa đơn (nếu có).

 • Đối với sổ sách, công ty cần có sổ cái, sổ chi tiết có liên quan, báo cáo hàng tồn kho và công cụ dụng cụ, bảng phân bổ công cụ dụng cụ, và bảng trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ).

 • Đối với dòng tiền, công ty cần có báo cáo tồn quỹ theo từng năm và báo cáo chi tiết từ các ngân hàng.

 • Đối với hợp đồng mua bán, công ty cần có hợp đồng mua bán vào và ra, hợp đồng thuê nhà hoặc mượn nhà, hợp đồng xuất nhập khẩu, và tờ khai hải quan và các giấy tờ liên quan theo từng công hàng.

Ngoài ra, công ty cần có các hồ sơ khác như giấy phép đăng ký kinh doanh, bảng định mức tiêu hao nguyên vật liệu, và hồ sơ lương bao gồm các quyết định tăng lương, ăn ca, đăng ký giảm trừ gia cảnh và hợp đồng lao động thời vụ với những người lao động có thời gian làm việc dưới 3 tháng.

**Bạn đã biết làm báo thuế chưa? => Xem ngay Hướng dẫn cách làm kế toán báo cáo thuế

Thời hạn để nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Hồ sơ khai thuế năm phải được nộp chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính.


Hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm phải được nộp chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc của năm dương lịch hay năm tài chính.

Vì vậy, thời hạn cuối cùng để nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2021 là ngày 31/3/2022 theo khoản 2 của Điều 44 trong Luật Quản lý thuế 2019.


Thời hạn để nộp tờ khai quyết toán thuế tndn
Thời hạn để nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, hợp đồng hoặc tái tổ chức, thì thời hạn cuối cùng để nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện đó.


Trường hợp doanh nghiệp gặp thiên tai, tai nạn bất ngờ hoặc hỏa hoạn, doanh nghiệp phải nộp đơn xin gia hạn nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.


Thời gian gia hạn không được vượt quá 60 ngày tính từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN.


Quy định về lập tờ khai quyết toán thuế TNDN

Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính theo kỳ thuế hàng năm, doanh nghiệp cũng phải tạm tính số tiền thuế nộp trong từng quý và sau đó, cuối năm, thực hiện quyết toán để xem liệu có phải nộp thuế TNDN hay không.


Nếu số tiền thuế đã tạm nộp trong cả 4 quý nhiều hơn số tiền khi quyết toán, doanh nghiệp đã nộp thừa thuế. Số tiền thuế nộp thừa này có thể được kỹ thuật để trừ vào kỳ thuế tiếp theo hoặc doanh nghiệp có thể yêu cầu hoàn thuế.


Trái lại, nếu số tiền thuế đã tạm nộp trong cả 4 quý ít hơn số tiền khi quyết toán, doanh nghiệp sẽ phải nộp thêm số tiền thuế TNDN thiếu đó. Đồng thời, doanh nghiệp có thể bị áp dụng phạt vi phạm chậm nộp nếu chênh lệch thuế quyết toán so với thuế tạm tính vượt quá 20%.


Mẫu tờ khai thuế TNDN

Trong việc khai quyết toán thuế TNDN, doanh nghiệp sẽ sử dụng mẫu biểu hồ sơ khai tùy thuộc vào phương pháp khai quyết toán thuế mà doanh nghiệp áp dụng.


Đối với phương pháp khai theo tỷ lệ doanh thu, doanh nghiệp sẽ sử dụng Tờ khai thuế TNDN mẫu 04/TNDN, được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Còn đối với phương pháp khai theo doanh thu-chi phí, doanh nghiệp sẽ sử dụng Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN và các phụ lục đi kèm, cũng được ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC.


Bên cạnh đó, trong mẫu biểu hồ sơ khai thuế chung, cần bao gồm những tài liệu như Phụ lục thuế TNDN được giảm theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP, báo cáo tài chính năm hoặc BCTC tính tại thời điểm chấm dứt hoạt động/hợp đồng/chuyển loại hình công ty/tái tổ chức công ty, tờ khai giao dịch liên kết theo Nghị định 132, và các tài liệu khác có liên quan.


Các phụ lục về quyết toán thu nhập doanh nghiệp

Tờ khai quyết toán thuế TNDN có thể đi kèm với các phụ lục sau (nếu có):

 • Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm các mẫu số: 03-1B/TNDN, 03-1A/TNDN, 03-1C/TNDN.

 • Phụ lục chuyển lỗ, được đại diện bởi mẫu số 03-2/TNDN.

 • Phụ lục về ưu đãi thuế TNDN (nếu có), bao gồm các mẫu số: 03-3B/TNDN, 03-3A/TNDN, 03-3C/TNDN.

Những phụ lục này sẽ cung cấp thông tin cụ thể về hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình chuyển lỗ (nếu có), cũng như các ưu đãi thuế TNDN (nếu được áp dụng) của doanh nghiệp.


Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN

Các chỉ tiêu ở trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

Trên tờ khai quyết toán thuế TNDN, có nhiều chỉ tiêu quan trọng cần lưu ý. Dưới đây là một số chỉ tiêu chính:

 • Chỉ tiêu A1: Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN.

 • Chỉ tiêu B1: Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế TNDN.

 • Chỉ tiêu B2: Các điều khoản chỉnh tăng doanh thu.

 • Chỉ tiêu B3: Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm.

 • Chỉ tiêu b4 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN: Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập phải chịu thuế.

 • Chỉ tiêu B5: Thuế thu nhập đã nộp cho thu nhập từ nước ngoài.

 • Chỉ tiêu C1: Thu nhập chịu thuế.

 • Chỉ tiêu C2: Thu nhập miễn thuế.

 • Chỉ tiêu C3: Chuyển lỗ và bù trừ lãi, lỗ.

 • Chỉ tiêu D: Tổng số thuế phải nộp cho cơ quan thuế.

 • Chỉ tiêu E: Số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp trong năm.

Các chỉ tiêu này đóng vai trò quan trọng trong quá trình quyết toán thuế TNDN, giúp doanh nghiệp xác định và tính toán số thuế phải nộp một cách chính xác và đầy đủ.


Cách làm tờ khai quyết toán thuế TNDN

Bước 1: Lựa chọn mẫu tờ khai phù hợp và điền đầy đủ thông tin cơ bản.

 • Mở phần mềm HTKK mới nhất.

 • Chọn "Thuế Thu nhập Doanh nghiệp" ⇒ "Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN)".

 • Chọn kỳ tính thuế năm ⇒ Chọn phụ lục.

Lưu ý: Các phụ lục thường được sử dụng bao gồm:

 • 03-1A/TNDN: Kết quả hoạt động sản kinh doanh.

 • 03-2A/TNDN: Chuyển lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh (áp dụng khi doanh nghiệp có số lỗ được kết chuyển từ kỳ trước).

Bước 2: Cách điền các chỉ tiêu quyết toán thuế TNDN vào phụ lục 03-1A/TNDN.

Dựa trên số liệu từ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc Bảng cân đối số phát sinh tài khoản, lập phụ lục 03-1A/TNDN.


Qua hai bước trên, doanh nghiệp sẽ điền thông tin và số liệu cần thiết vào các phụ lục tương ứng để hoàn thành tờ khai quyết toán thuế TNDN.


Bước 3: Lập phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN

Phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN chỉ cần được lập khi doanh nghiệp có số lỗ được kết chuyển từ các kỳ trước và trong kỳ tính thuế này doanh nghiệp có lãi. Điền đầy đủ thông tin và số liệu liên quan vào phụ lục này để thể hiện việc chuyển lỗ và bù trừ lãi trong quá trình quyết toán thuế TNDN.


Bước 4: Cách lập tờ khai quyết toán theo mẫu số 03/TNDN

Chỉ tiêu [A1] - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN:

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận thực hiện của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế. Thông tin từ phần mẫu 03-1A sẽ được tự động chuyển sang tờ khai quyết toán.


Chỉ tiêu [B2] – Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu:

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản điều chỉnh dẫn đến tăng doanh thu tính thuế, bao gồm các khoản được xác định là doanh thu để tính thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN nhưng không được ghi nhận là doanh thu trong kỳ theo quy định của chuẩn mực kế toán về doanh thu. Ngoài ra, nó cũng phản ánh các khoản giảm trừ doanh thu được chấp nhận theo chế độ kế toán nhưng không được chấp nhận theo quy định của luật thuế.


Chỉ tiêu [B3] – Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm:

Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ các chi phí liên quan đến việc tạo ra các khoản doanh thu được ghi nhận là doanh thu theo chế độ kế toán nhưng được điều chỉnh giảm khi tính thu nhập chịu thuế trong kỳ theo các quy định của Luật thuế TNDN.


Chỉ tiêu [B4] – Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ các khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN.


Chỉ tiêu [B5] - Thuế thu nhập đã nộp cho phần thu nhập nhận được ở nước ngoài:

Chỉ tiêu này được lấy từ dòng “Tổng cộng” tại cột (6) trên Phụ lục 03-4/TNDN kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN.


Chỉ tiêu [B6] - Điều chỉnh tăng lợi nhuận do xác định giá thị trường đối với giao dịch liên kết:

Chỉ tiêu này phản ánh các điều chỉnh dẫn đến tăng lợi nhuận trước thuế do sự khác biệt giữa giá trị giao dịch và giá trị thị trường trong các giao dịch liên kết.


Chỉ tiêu [B7] – Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận trước thuế khác:

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền của các điều chỉnh khác (không được điều chỉnh tại các chỉ tiêu từ [B2] đến [B6]) dẫn đến tăng lợi nhuận trước thuế. Các điều chỉnh này có thể bao gồm các khoản điều chỉnh theo chế độ kế toán và không được chấp nhận theo quy định của Luật thuế.


Chỉ tiêu [B8]: Phần mềm tự động cập nhật.


Chỉ tiêu [B9] - Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước:

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản doanh thu được hạch toán trong Báo cáo Kết quả kinh doanh năm nay của doanh nghiệp nhưng đã đưa vào doanh thu để tính thuế TNDN của các năm trước.


Chỉ tiêu [B10] – Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng:

Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ chi phí trực tiếp liên quan đến việc tạo ra các khoản doanh thu điều chỉnh tăng đã ghi vào chỉ tiêu [B2] - Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu - của Tờ khai quyết toán thuế TNDN. Các khoản chi phí được điều chỉnh tại chỉ tiêu này chủ yếu là chi phí giá vốn hàng bán hoặc giá thành sản xuất sản phẩm. Chỉ tiêu này cũng phản ánh các khoản chi phí chiết khấu thương mại được giảm trừ doanh thu theo chuẩn mực kế toán, nhưng không được giảm trừ doanh thu theo quy định của Luật thuế TNDN.


Chỉ tiêu [B11] – Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trước thuế khác:

Chỉ tiêu này phản ánh tổng các khoản điều chỉnh khác ngoài các khoản điều chỉnh đã được nêu tại các chỉ tiêu từ [B9] đến [B10] của Tờ khai quyết toán thuế TNDN dẫn đến giảm lợi nhuận trước thuế. Các điều chỉnh này có thể bao gồm việc điều chỉnh các khoản chi phí trước vào chi phí năm trước, chi phí khấu hao các tài sản cố định, thu nhập từ cổ tức và lợi nhuận được chia từ hoạt động liên doanh liên kết, và các khoản thu nhập khác không chịu thuế theo quy định của Chính phủ.


Thực hiện điều chỉnh tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Bước 1: Khởi động phần mềm hỗ trợ kê khai thuế và chọn "Thuế thu nhập doanh nghiệp", sau đó tiếp tục chọn "Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN)".

 • Bước 2: Điền thông tin cần thiết như thời gian, ngày lập kế hoạch báo cáo thuế, đánh dấu vào ô "Tờ khai bổ sung" và chỉ định số lần bổ sung nếu cần. Lưu ý rằng đây là bước quan trọng.

 • Bước 3: Nhập lại số liệu chính xác và điều chỉnh các chỉ tiêu liên quan bị ảnh hưởng.

 • Bước 4: Tổng hợp lại kế hoạch báo cáo thuế.

 • Bước 5: Xuất tờ khai và nộp lại thông tin vào trang chủ chính của Tổng cục Thuế.

Lưu ý: Đây chỉ là một hướng dẫn tổng quan. Cụ thể hơn, bạn nên tuân theo hướng dẫn chi tiết từ phần mềm và hệ thống thuế để đảm bảo quy trình quyết toán thuế TNDN được thực hiện đúng quy định.


Cách để chuyển lỗ ở trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

 • Trong trường hợp doanh nghiệp sau khi quyết toán gặp lỗ, lỗ đó sẽ được chuyển toàn bộ và liên tục vào thu nhập (thuế thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập miễn thuế) của các năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ này được tính liên tục và không vượt quá 5 năm.

 • Sau khi lập tờ khai thuế TNDN tạm nộp cho quý và sau đó lập tờ khai quyết toán thuế cho năm, doanh nghiệp tạm thời sẽ chuyển lỗ vào thu nhập của các quý trong năm tiếp theo.

Cách để nộp tờ khai TNDN qua mạng

 • Bước 1: Truy cập vào trang web http://thuedientu.gdt.gov.vn/ và đăng nhập vào hệ thống.

 • Bước 2: Tải lên hệ thống tờ khai thuế đã kết xuất ở định dạng file XML.

 • Bước 3: Tiến hành ký điện tử cho tờ khai.

 • Bước 4: Gửi tờ khai thuế qua mạng internet.

 • Bước 5: Kiểm tra email để xác nhận việc gửi tờ khai thuế đã được cơ quan thuế chấp nhận hay chưa.

Cách để khắc phục lỗi không nộp được tờ khai quyết toán thuế TNDN

Đầu tiên, vào Control Panel và chọn "Uninstall a program". Tìm các phiên bản Java đã cài đặt trên máy tính và gỡ chúng bằng cách chọn "Uninstall".


Tiếp theo, truy cập lại trang chủ của cơ quan thuế và tải về phiên bản Java mới nhất, ví dụ như Java Plug-in 7. Sau đó, giải nén file để dễ tìm và bắt đầu quá trình cài đặt. Nhấn chuột phải và chọn "Run as Administrator" (Chạy với quyền quản trị).


Sau khi cài đặt hoàn tất, vào Start và chọn "Configure Java". Trong cửa sổ cấu hình, chọn tab "Security" và đặt mức độ bảo mật là "Medium". Tiếp theo, nhấn vào "Edit Site List" và chọn "Add". Sao chép địa chỉ trang chủ của cơ quan thuế và dán vào đây.


Đăng nhập lại bằng trình duyệt Internet Explorer hoặc sử dụng tiện ích IE Tab trong trình duyệt Chrome. Chọn "Run this time" (Chạy lần này), đồng ý các điều khoản ("I accept"), sau đó nhấn "Run" (Chạy) (trong một số trường hợp, có thể hiển thị "Later" - "Sau" và ta có thể nhấn "Later"). Như vậy, quá trình hoàn thành.


Trên đây là quy trình lập tờ khai quyết toán thuế TNDN một cách chi tiết và rõ ràng. Việc chuẩn bị và điền đầy đủ thông tin vào tờ khai quyết toán thuế TNDN rất quan trọng để đảm bảo tuân thủ các quy định thuế và tránh phát sinh vấn đề trong quá trình kiểm tra của cơ quan thuế. Bằng cách thực hiện đúng các bước và quy trình, doanh nghiệp có thể nhanh chóng hoàn thiện tờ khai quyết toán thuế TNDN và nộp đúng hạn, giúp tối ưu hóa quản lý thuế và tránh các rủi ro pháp lý.

Liên hệ chúng tôi để được tư vấn chi tiết

Gửi thông tin thành công

bottom of page