top of page

Bài viết mới

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Nên làm gì trước “khẩu vị mới” của doanh nghiệp về dịch vụ văn phòng?

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Khám phá 8 điều bí mật cần làm trước 8h sáng nếu muốn thành công

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Văn phòng ảo – xu thế tất yếu trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Dịch vụ cho thuê văn phòng chia sẻ TP.HCM - Chỉ từ 600k/tháng

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Khách hàng khó chịu với Văn Phòng Ảo, tại sao?

Công ty TNHH một thành viên là gì? Có đặc quyền, nghĩa vụ gì?

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) là một lựa chọn phổ biến đối với nhiều nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp nhỏ. Mặc dù quá trình thành lập không quá khó khăn, nhưng yêu cầu kiến thức cụ thể về pháp luật. Khách hàng có thể tự tìm hiểu thông qua Luật Doanh nghiệp hiện hành hoặc sử dụng dịch vụ của bên thứ ba. Vậy làm sao để thành lập công ty TNHH MTV một cách đúng đắn theo pháp luật? Hãy cùng Hoàn Cầu Office khám phá trong bài viết dưới đây.


MỤC LỤC


Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là gì?

Theo Điều 74 của Luật Doanh nghiệp 2020, công ty TNHH 1 thành viên là một đơn vị do một cá nhân hoặc một tổ chức sở hữu. Trong trường hợp này, chủ sở hữu của công ty sẽ chịu trách nhiệm pháp lý về các nghĩa vụ tài sản và nợ nần của doanh nghiệp chỉ trong phạm vi vốn điều lệ của công ty.

Quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có trách nhiệm hữu hạn được đề cập rõ trong Luật Doanh nghiệp 2020, số 59/2020/QH14. Theo quy định này, công ty TNHH 1 thành viên được thành lập và hoạt động dưới sự chủ trương của một cá nhân hoặc tổ chức sở hữu. Chủ sở hữu được gọi là thành viên duy nhất của công ty và chịu trách nhiệm pháp lý về các vấn đề tài sản và nợ nần của công ty trong phạm vi vốn điều lệ mà thành viên đó đã cam kết đóng góp.

Công ty tnhh một thành viên là gì?
Công ty tnhh một thành viên là gì?

Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên là gì?Chủ sở hữu của một công ty TNHH một thành viên có quyền và nghĩa vụ sau:


Quyền của chủ sở hữu công ty


1. Quyền quyết định:


Công ty TNHH 1 thành viên (CTY TNHH 1 thành viên) có quyền ra quyết định và điều hành các vấn đề quan trọng liên quan đến việc thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách và chuyển đổi loại hình, cũng như quyết định về vốn điều lệ và điều lệ của công ty. Điều này tuân theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty TNHH 1 thành viên.


2. Quyền quản lý:


Trong Công ty TNHH 1 thành viên, chủ sở hữu có quyền quản lý trực tiếp hoạt động của công ty hoặc có thể ủy quyền cho người khác để quản lý. Quyền quản lý bao gồm việc đưa ra quyết định về chiến lược kinh doanh, quản lý nhân sự, quản lý tài chính và các hoạt động hàng ngày của công ty. Chủ sở hữu cũng có thể ủy quyền cho người khác một phần hoặc toàn bộ quyền quản lý công ty, nhưng vẫn giữ trách nhiệm chung về hoạt động và quản lý công ty.

Quyền của chủ sở hữu công ty tnhh 1 thành viên là gì?
Quyền của chủ sở hữu công ty tnhh 1 thành viên là gì?

Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty


1. Nghĩa vụ góp vốn:


Khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu phải góp đầy đủ vốn điều lệ. Việc góp vốn điều lệ được thực hiện bằng việc chuyển nhượng tài sản hoặc tiền mặt cho công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ CTY TNHH 1 thành viên. Góp vốn điều lệ được coi là một nghĩa vụ pháp lý của chủ sở hữu đối với công ty và đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động và tài chính của công ty.


2. Nghĩa vụ tuân thủ pháp luật và Điều lệ:


Tuân thủ pháp luật về doanh nghiệp và Điều lệ của CTY TNHH MTV là rất quan trọng để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, duy trì sự minh bạch và trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh, bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan và đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của công ty.


3. Nghĩa vụ bảo vệ lợi ích hợp pháp của CTY TNHH 1 thành viên:


Bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty TNHH 1 thành viên và không gây thiệt hại là mục tiêu quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững và ổn định của công ty. Chủ sở hữu cần trung thực, minh bạch và tuân thủ pháp luật để bảo vệ lợi ích và đáp ứng các nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với công ty và các bên liên quan.


Lưu ý:

 • Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu CT TNHH 1 thành viên được quy định chi tiết tại Điều 75 và Điều 76 Luật Doanh nghiệp 2020.

 • Chủ sở hữu CT TNHH 1 thành viên cần thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình để đảm bảo hoạt động hiệu quả của CT TNHH 1 thành viên.


Nghĩa vụ bảo vệ lợi ích hợp pháp của Cty TNHH MTV
Nghĩa vụ bảo vệ lợi ích hợp pháp của Cty TNHH MTV

Quy định góp vốn thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thế nào?

Theo quy định pháp luật tại  Điều 75 Luật Doanh nghiệp 2020 về quy định góp vốn thành lập công ty


 1. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

 2. Chủ sở hữu công ty phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, chủ sở hữu công ty có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp đã cam kết.

 3. Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, chủ sở hữu công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ bằng giá trị số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày cuối cùng công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định tại khoản này.

 4. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ theo quy định tại Điều này.

Quy định góp vốn thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Quy định góp vốn thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Ưu và nhược điểm của Công ty TNHH MTV

Công ty TNHH một thành viên có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Dưới đây là một số ưu và nhược điểm phổ biến của Công ty TNHH 1 thành viên:


Ưu điểm của Công ty TNHH 1 thành viên:


 • Đơn giản và dễ thành lập: công ty tnhh mtv có cấu trúc đơn giản, với chỉ một thành viên duy nhất. Quy trình thành lập và thủ tục hành chính thường ít phức tạp hơn so với các loại hình công ty có nhiều thành viên.

 • Quyền kiểm soát tối đa: Chủ sở hữu có quyền kiểm soát và ra quyết định tối đa về hoạt động công ty. Điều này giúp đơn giản hóa quy trình quyết định và tăng tính linh hoạt trong việc điều hành công ty.

 • Bảo mật tài sản cá nhân: Công ty TNHH 1 thành viên giúp ngăn chặn sự gắn kết tài sản cá nhân của chủ sở hữu với tài sản của công ty. Điều này có thể bảo vệ tài sản cá nhân của chủ sở hữu khỏi các rủi ro và nghĩa vụ pháp lý của công ty.

 • Chi phí vận hành thấp: Vì chỉ có một thành viên, các quy trình quản lý và thuế có thể đơn giản hóa, giúp giảm chi phí vận hành và tuân thủ quy định pháp luật.


Nhược điểm của công ty tnhh mtv 1 thành viên:


 • Hạn chế về tài chính và kỹ năng: Công ty TNHH 1 thành viên có thể gặp khó khăn trong việc thu hút đủ vốn đầu tư, đặc biệt khi hoạt động kinh doanh đòi hỏi vốn lớn. Ngoài ra, chủ sở hữu đơn lẻ cũng phải đảm nhận nhiều vai trò và có hạn chế về kỹ năng và kiến thức chuyên môn.

 • Rủi ro cá nhân cao: Vì không có sự phân tách rõ ràng giữa tài sản công ty và tài sản cá nhân, chủ sở hữu cty tnhh mtv chịu rủi ro cá nhân cao hơn trong trường hợp công ty gặp rủi ro tài chính hoặc phá sản.

 • Giới hạn mở rộng và hợp tác: Với chỉ một thành viên duy nhất, CTY TNHH 1 thành viên có giới hạn về khả năng mở rộng kinh doanh và hợp tác với các đối tác khác. Điều này có thể giới hạn tiềm năng phát triển và tạo ra cơ hội kinh doanh mới.


Lưu ý rằng ưu và nhược điểm của công ty tnhh 1 thành viên có thể thay đổi tùy thuộc vào ngành nghề, quy mô và hoàn cảnh cụ thể của công ty.

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Để thành lập công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:


Bước 1: Chuẩn bị thông tin và các giấy tờ liên quan:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

 • Điều lệ công ty TNHH MTV

 • Giấy tờ chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của chủ sở hữu

 • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản (nếu góp bằng tài sản)

 • Giấy tờ khác (nếu có)


Bước 2: Nộp hồ sơ:

Sau khi hoàn thành hồ sơ thông tin, bạn có thể nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở KH&ĐT cấp tỉnh/thành phố hoặc nộp online qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Bước 3: Xử lý hồ sơ:

 • Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét hồ sơ trong vòng 03 - 05 ngày làm việc.

 • Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 • Nếu hồ sơ không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho doanh nghiệp biết lý do và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.


Bước 4: Hoàn thành thủ tục để thành lập công ty tnhh 1 thành viên :

 • Đóng dấu công ty

 • Mở tài khoản ngân hàng

 • Làm con dấu và ấn phẩm khác

 • Báo cáo thống kê với cơ quan quản lý nhà nước


Lưu ý: Đây chỉ là những bước cơ bản để thành lập công ty cty tnhh mtv. Nếu bạn cần tư vấn chi tiết về vấn đề này thì bạn hãy liên hệ với Hoàn Cầu Office để được tư vấn cụ thể nhất.


Phân biệt Công ty TNHH một thành viên và hai thành viên


Công ty TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên

Số lượng thành viên

Một cá nhân hoặc một tổ chức góp vốn và làm chủ sở hữu.

Có thể có từ 2 đến 50 thành viên, mỗi thành viên góp vốn và có vai trò chủ sở hữu trong công ty. 

Tăng, giảm vốn điều lệ

Công ty TNHH có thể tăng vốn điều lệ thông qua hai phương pháp chính: chủ sở hữu công ty góp thêm vốn hoặc huy động vốn từ người khác. Quyết định về hình thức và mức độ tăng vốn điều lệ được đưa ra bởi chủ sở hữu của công ty. 

Trong trường hợp tăng vốn bằng cách huy động vốn từ người khác, công ty phải tuân thủ các quy định quản lý tương ứng như là loại hình công ty TNHH với ít nhất 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.


Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

 • Tăng vốn góp từ các thành viên hiện tại.

 • Tiếp nhận vốn góp từ các thành viên mới.

- Công ty có thể giảm vốn bằng cách mua lại vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 51 Luật Doanh nghiệp 2020.

Quyền chuyển nhượng vốn góp

Chủ sở hữu của công ty có quyền hoàn toàn trong việc chuyển nhượng hoặc quyết định về toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của công ty.

Khi một thành viên của công ty muốn chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác, họ phải thông báo chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại. Các thành viên còn lại có quyền ưu tiên mua phần vốn này trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo chào bán. 

Nếu các thành viên còn lại không mua trong thời hạn này, thành viên muốn chuyển nhượng có quyền chuyển nhượng cho bên thứ ba với cùng điều kiện và điều khoản đã chào bán cho các thành viên còn lại.


Cơ cấu tổ chức

Không yêu cầu bắt buộc thành lập Hội đồng thành viên.

Công ty TNHH 1 thành viên được tổ chức quản lý và hoạt động dưới hai mô hình sau đây:

 • Một trong các vị trí sau: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

 • Một trong các vị trí sau: Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Công ty TNHH với 2 thành viên trở lên được yêu cầu thành lập Hội đồng thành viên, và có thể có một trong các vị trí sau:

 • Chủ tịch Hội đồng thành viên,

 • Giám đốc, hoặc

 • Tổng giám đốc.


Trách nhiệm đối với vốn góp

Chủ sở hữu của công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn điều lệ của công ty.

Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn mà họ cam kết góp vào doanh nghiệp.

Dịch vụ thành lập Công ty TNHH 1 thành viên

Dịch vụ thành lập Công ty TNHH 1 thành viên tại Hoàn Cầu Office mang đến sự thuận tiện và chuyên nghiệp cho những người muốn khởi nghiệp. Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ bao gồm tư vấn pháp lý, chuẩn bị tài liệu, đăng ký kinh doanh, hỗ trợ thuế và tài chính, cũng như các dịch vụ tùy chỉnh dựa trên nhu cầu cụ thể của khách hàng.

Đội ngũ luật sư chuyên nghiệp sẽ hỗ trợ bạn với mọi khía cạnh của quy trình thành lập công ty, bao gồm các yêu cầu pháp lý và thủ tục cần thiết. Chúng tôi sẽ giúp bạn chuẩn bị và hoàn thiện tất cả các tài liệu cần thiết, từ đơn đăng ký đến bản vẽ mạch tổ chức công ty. Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh và giúp bạn hoàn tất các bước cần thiết với cơ quan quản lý địa phương cũng là một phần của dịch vụ của chúng tôi.

Với kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về luật pháp và quy trình kinh doanh tại Hoàn Cầu Office, chúng tôi cam kết mang đến cho bạn một trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp và đáng tin cậy.

Dịch vụ thành lập cty tnhh mtv tại Hoàn Cầu Office
Dịch vụ thành lập Cty TNHH MTV tại Hoàn Cầu Office

Câu hỏi thường gặpCông ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tiếng Anh đọc thế nào?


Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tiếng Anh được gọi là "Limited Liability Company with One Member" (LLC with One Member) hoặc "Single-Member Limited Liability Company" (SMLLC).

Cụm từ này mô tả một loại hình doanh nghiệp mà chỉ có một người hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu và chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ.


Thành lập công ty TNHH 1 thành viên cần bao nhiêu vốn?


Mức vốn tối thiểu cần thiết để thành lập một công ty TNHH một thành viên thường phụ thuộc vào ngành nghề mà công ty đăng ký kinh doanh. Trong một số trường hợp, nếu công ty đăng ký kinh doanh trong một ngành không yêu cầu mức vốn cố định, thì luật không quy định mức vốn tối thiểu cần thiết.

Tuy nhiên, trong những ngành nghề có yêu cầu về mức vốn cố định để hoạt động, mức vốn tối thiểu cần thiết để thành lập công ty TNHH một thành viên phải tuân theo quy định của ngành đó. Điều này có thể thể hiện qua các quy định của cơ quan quản lý nhà nước hoặc các quy định của luật pháp về vốn đầu tư trong ngành cụ thể.


Sơ đồ tổ chức của công ty TNHH 1 thành viên?


Sơ đồ tổ chức của công ty TNHH một thành viên đơn giản và chỉ gồm một thành viên duy nhất là chủ sở hữu. Dưới đây là sơ đồ tổ chức cơ bản của công ty TNHH 1 thành viên:


Trong sơ đồ này, chủ sở hữu là thành viên duy nhất của công ty và có trách nhiệm quản lý và điều hành công ty. Chủ sở hữu có quyền ra quyết định về mọi khía cạnh của công ty, bao gồm kế hoạch kinh doanh, quyết định tài chính và các vấn đề liên quan khác.


Hy vọng những thông tin trên đây sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Nếu bạn cần hỗ trợ pháp lý hoặc giải đáp các vấn đề liên quan đến việc thành lập cty tnhh mtv thì hãy liên hệ ngay với Hoàn Cầu Office. Chúng tôi sẽ sẽ hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc của bạn nhanh nhất và  hoàn toàn miễn phí.

Liên hệ chúng tôi để được tư vấn chi tiết

Gửi thông tin thành công

bottom of page