top of page

Bài viết mới

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Nên làm gì trước “khẩu vị mới” của doanh nghiệp về dịch vụ văn phòng?

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Khám phá 8 điều bí mật cần làm trước 8h sáng nếu muốn thành công

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Văn phòng ảo – xu thế tất yếu trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Dịch vụ cho thuê văn phòng chia sẻ TP.HCM - Chỉ từ 600k/tháng

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Khách hàng khó chịu với Văn Phòng Ảo, tại sao?

Khấu hao tài sản cố định là gì? Cách tính khấu hao TSCĐ

Phân tích khấu hao tài sản cố định là một trong những việc làm quan trọng đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhắc đến khung thời gian trích khấu hao tài sản và cách tính khấu hao làm nhiều người e dè. Vì vậy, Hoàn Cầu Office có bài viết dưới đây nhằm giải thích, hỗ trợ các vấn đề về khấu hao TSCĐ.


Khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) là gì?

Là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống giá trị của TSCĐ. Trong thời gian trích khấu hao, TSCĐ được sử dụng vào chi phí sản xuất, kinh doanh.


Tài sản cố định là gì?


Là một loại tư liệu lao động, có thể vô hình hoặc hữu hình. Nó có thể là một kết cấu độc lập hoặc được cấu thành từ nhiều bộ phận khác nhau tạo thành một hệ thống. Căn cứ vào “Điều 3, Thông tư 45/2013/TT-BTC”, tài sản cố định phải thỏa những điều kiện sau:

  • Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế từ việc sử dụng tài sản đó trong tương lai;

  • Có thời gian sử dụng từ trên 1 năm;

  • Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ trên 30 triệu đồng.

TSCĐ của doanh nghiệp
TSCĐ của doanh nghiệp

TSCĐ không cần phải trích khấu hao?


Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những loại được kể dưới đây:

  • TSCĐ đã khấu hao hết giá trị, nhưng vẫn còn đang sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

  • TSCĐ khấu hao chưa hết bị mất.

  • TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lí nhưng không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).

  • TSCĐ không được quản lý, theo dõi hay hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

  • TSCĐ được sử dụng trong các hoạt động phúc lợi, phục vụ cho người lao động của doanh nghiệp.

  • TSCĐ từ nguồn viện trợ sẽ không được hoàn lại sau khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao cho doanh nghiệp. Số TSCĐ này nhằm mục đích phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

  • TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài có thu tiền sử dụng đất. Hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâu dài hợp pháp.

Khung khấu hao tài sản cố định

Khung khấu hao tài sản cố định
Khung khấu hao tài sản cố định
Khung khấu hao tài sản cố định

Phương pháp tính thời gian khấu hao TSCĐ

Vì có hai loại TSCĐ khác nhau nên sẽ có hai cách tính khấu hao tài sản tương ứng.


Tính khấu hao tài sản cố định hữu hình


Đối với các TSCĐ chưa qua sử dụng (còn mới):


Doanh nghiệp căn cứ vào khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định. Được dựa trên quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 45 để xác định thời gian


Đối với TSCĐ đã qua sử dụng:


Thời gian trích khấu hao tài sản cố định được xác định như sau:
Tính toán khấu hao TSCĐ
Tính toán khấu hao TSCĐ

Tính khấu hao tài sản cố định vô hình


Doanh nghiệp có thể tự xác định thời gian trích khấu hao của TSCĐ vô hình. Nhưng tối đa không được vượt quá 20 năm.


Đối với TSCĐ vô hình là giá trị quyền sử dụng đất có thời hạn, đất thuê. Thời gian trích khấu hao sẽ là thời gian được phép sử dụng đất của doanh nghiệp.


Đối với TSCĐ vô hình là quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền với giống cây trồng. Thời gian trích khấu hao sẽ là thời hạn bảo hộ được ghi trên văn bằng bảo hộ theo quy định. Hãy lưu ý rằng thời gian này sẽ không được tính thời hạn bảo hộ được gia hạn thêm.


Trên đây là những điều nên biết về khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp nên quan tâm. Hoàn Cầu Office hi vọng với bài viết này, những vấn đề hay thắc mắc liên quan đã được giải đáp.

Liên hệ chúng tôi để được tư vấn chi tiết

Gửi thông tin thành công

bottom of page