top of page

Bài viết mới

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Nên làm gì trước “khẩu vị mới” của doanh nghiệp về dịch vụ văn phòng?

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Khám phá 8 điều bí mật cần làm trước 8h sáng nếu muốn thành công

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Văn phòng ảo – xu thế tất yếu trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Dịch vụ cho thuê văn phòng chia sẻ TP.HCM - Chỉ từ 600k/tháng

Tai-san-co-dinh-vo-hinh-0.jpg

Khách hàng khó chịu với Văn Phòng Ảo, tại sao?

Tài khoản 511- Hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Doanh thu đến từ các hoạt động bán sản phẩm, hàng hóa cũng như cung cấp dịch vụ là một yếu tố quan trọng phản ánh lên sự sống còn của một doanh nghiệp. Chính vì thế, việc chúng ta thường xuyên theo dõi và quản lý sát sao nguồn thu nhập này là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với mỗi kế toán, đặc biệt là những kế toán công nợ, kế toán bán hàng,…Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được gọi là tài khoản 511 để hiểu rõ hơn về tài khoản này, các bạn hãy cùng Hoàn Cầu Office tìm hiểu thông qua bài viết sau đây nhé!


Tổng quan về tài khoản 511 là gì?

Tài khoản 511 (viết tắt TK511) là phần tài khoản phản ánh những thông tin về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại doanh nghiệp trong một kỳ kế toán nhất định. Tài khoản này bao gồm những doanh thu từ hoạt động bán hàng hóa, sản phẩm và hoạt động cung cấp dịch vụ của công ty mẹ và những công ty con trong cùng một tập đoàn.

Tài khoản 511 là gì?
Tổng quan về tài khoản 511 là gì?

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ – 511

Điều kiện để ghi nhận tk 511 là gì?


Doanh thu bán hàng chỉ được ghi nhận khi chúng đồng thời có thể thỏa mãn những điều kiện sau đây:

 1. Doanh nghiệp sẽ ghi nhận doanh thu tài khoản này khi đã chuyển giao phần lớn các rủi ro và lợi ích có liên quan đến quyền sở hữu sản phẩm và hàng hóa cho người mua.

 2. Doanh nghiệp không còn có khả năng nắm quyền kiểm soát và quản lý như người sở hữu.

 3. Doanh thu được xác định một cách tương đối chắc chắn. Trong trường hợp nếu hợp đồng quy định rằng người mua có quyền trả lại sản phẩm hay hàng hóa đã mua theo những điều kiện cụ thể thì doanh nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu khi điều kiện đó không còn tồn tại và lúc này người mua không có quyền trả lại sản phẩm hay hàng hóa (trừ các trường hợp trả lại hàng để lấy hàng hóa khác).

 4. Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được các lợi ích từ hoạt động bán hàng.

 5. Khi đã xác định được các chi phí có liên quan đến giao dịch bán hàng.

>>> Xem thêm chi tiết: Quy mô doanh nghiệp và tiêu chí phân loại quy mô doanh nghiệp

Điều kiện để ghi nhận tk 511 là gì?
Điều kiện để ghi nhận tk 511 là gì?

Doanh thu về cung cấp dịch vụ chỉ được ghi nhận khi chúng đồng thời thỏa mãn những điều kiện sau đây:

 1. Doanh thu đã được ghi nhận tương đối chắc chắn. Trong trường hợp nếu hợp đồng có quy định người mua có quyền trả lại những dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể đã được thỏa thuận từ trước thì doanh nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện đó đã không còn tồn tại và người mua không có quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp.

 2. Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ các giao dịch trong việc cung cấp dịch vụ.

 3. Xác định các chi phí có liên quan đến việc hoàn thành các giao dịch về cung cấp dịch vụ.

Tài khoản doanh thu về cung cấp dịch vụ 511
Doanh thu về cung cấp dịch vụ

Doanh nghiệp sẽ không ghi nhận tài khoản doanh thu bán hàng  và cung cấp dịch vụ trong trường hợp:

 1. Doanh nghiệp giao hàng hóa, vật tư và bán thành phẩm ra bên ngoài gia công và chế biến, hàng được gửi bán theo hình thức gửi bán đại lý, ký gửi và chưa được xác định là đã bán.

 2. Số tiền thu được từ hoạt động bán sản phẩm thử.

 3. Các doanh thu từ hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác.

Kết cấu của TK 511 – Tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ


Ghi nhận bên nợ:

 1. Các khoản thuế gián thu phải nộp như GTGT, TTĐB, XK, BVMT.

 2. Các khoản giảm giá, chiết khấu thương mại và hàng bán bị trả lại do phát sinh sinh trong kỳ.

 3. Kết chuyển doanh thu hoạt động ở trong kỳ thành TK xác định kết quả kinh doanh.

Ghi nhận bên có:


Doanh thu để bán sản phẩm, hàng hóa, BĐS đầu tư và cung cấp dịch vụ ở trong kỳ.


Lưu ý rằng: Tài khoản 511 không có số dư ở cuối kỳ.


Sơ đồ hạch toán của tài khoản 511


Sơ đồ hạch toán của tài khoản 511
Sơ đồ hạch toán của tài khoản 511

TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (tài khoản cấp 2)

 1. TK 5111 – Doanh thu bán hàng hóa: Đây là tài khoản phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng hàng hóa mà được xác định là đã bán ở trong kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này thường được dùng cho các ngành kinh doanh về hàng hóa, vật tư và lương thực,…

 2. TK 5112 – Doanh thu bán thành phẩm: Đây là tài khoản phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng sản phẩm như thành phẩm và bán thành phẩm được xác định là đã bán ở trong kỳ kế toán của doanh nghiệp. Phần tài khoản này chủ yếu được sử dụng cho các sản phẩm sản xuất vật chất như nông nghiệp, công nghiệp, xây lắp, ngư nghiệp, lâm nghiệp,…

 3. TK 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ: Đây là tài khoản phản ánh phần doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng dịch vụ đã hoàn thành hoặc đã cung cấp cho khách hàng và được xác định là đã bán ở trong kỳ kế toán. Phần tài khoản này chủ yếu được dùng cho các ngành kinh doanh dịch vụ như: bưu điện, giao thông vận tải, dịch vụ khoa học, dịch vụ công cộng, dịch vụ kế toán, kiểm toán, kỹ thuật,…

 4. TK 5118 – Doanh thu khác: Đây là tài khoản được sử dụng để phản ánh doanh thu về nhượng bán, thanh lý các bất động sản đã đầu tư, các tài khoản để trợ cấp và trợ giá cho nhà nước,…

>>> Có thể bạn sẽ cần: Doanh nghiệp FDI là gì? Điều kiện trở thành doanh nghiệp FDI

Tài khoản 511 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thuộc tài khoản cấp 2
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thuộc tài khoản cấp 2

Các hạch toán tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Doanh thu của khối lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ được xác định là đã bán trong kỳ kế toán


Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản thuộc đối tượng phải chịu thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu hay thuế môi trường thì kế toán phản ánh vào phần doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo giá bán có thuế và phản ánh chi tiết các khoản thuế gián thu (nếu có) khi tiến hành ghi nhận doanh thu (áp dụng cho cả phương pháp kê khai trực tiếp):

 1. Nợ TK 111,112,131,…(tổng giá trị thanh toán)

 2. Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chưa bao gồm phần thuế).

 3. Có TK333 – Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước.

Các trường hợp không tách được các khoản thuế cần phải nộp thì kế toán sẽ tiến hành ghi nhận doanh thu bao gồm cả phần thuế phải nộp. Sau đó, định kỳ sẽ xác định nghĩa vụ phải nộp và ghi vào giảm doanh thu:

 1. Nợ TK511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

 2. Có TK333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước.

Doanh thu của khối lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ
Doanh thu của khối lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ có phát sinh thêm ngoại tệ


Khi phát sinh ngoại tệ, kế toán sẽ tiến hành xác định tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh doanh thu để tiến hành quy đổi ra đơn vị tiền tệ hạch toán vào trong khoản doanh thu.


Trong trường hợp phải ứng tiền trước cho khách hàng bằng ngoại tệ thì kế toán phải xác định tỷ giá giao dịch trong thực tế tại thời điểm nhận ứng trước để quy đổi ra tiền tệ tương ứng với phần doanh thu đã ứng trước.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ có phát sinh thêm ngoại tệ

Trong trường hợp giao dịch đổi hàng không tương tự


Trong quá trình xuất sản phẩm, hàng hóa được sử dụng để đổi lấy vật tư, hàng hóa hay TSCĐ khác thì kế toán sẽ phản ánh doanh thu bán hàng theo giá trị hợp lý của phần tài sản nhận về sau khi đã điều chỉnh các khoản tiền thu them hoặc trả cho bên đổi. Trong trường hợp không xác định được giá trị của tài sản nhận về thì cần xác định giá trị hợp lý của phần tài sản được mang đi trao đổi sau khi đã điều chỉnh các khoản thu thêm hoặc trả thêm.


Giá trị ghi nhận doanh thu:

 1. Nợ TK131 – Phải thu của khách hàng (tổng giá trị thanh toán).

 2. Có TK511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chưa bao gồm phần thuế).

 3. Ghi nhận có TK333 – Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước.

Ghi nhận phần vốn hàng được mang đi trao đổi:

 1. Nợ TK632 – Giá vốn hàng bán.

 2. Có TK155,156.

Khi nhận các vật tư, hàng hóa, TSCĐ cần trao đổi thì kế toán phản ánh giá trị tài sản trao đổi như sau:

 1. Nợ TK152, 153, 156, 211 (giá chưa có thuế).

 2. Nợ TK133 – Thuế GTGT được khấu trừ.

 3. Có TK131 – Phải thu của khách hàng (tổng giá trị thanh toán).

Trường hợp cần thu thêm tiền khi giá trị hợp lý của tài sản mang đi trao đổi lớn hơn so với giá trị hợp lý của tài sản nhận được do trao đổi:

 1. Nợ TK111 và 112 (số tiền đã thu thêm).

 2. Ghi nhận có TK131 – Phải thu của khách hàng.

Trong trường hợp phải trả thêm tiền do tổng giá trị hợp lý của tài sản mang đi trao đổi nhỏ hơn giá trị hợp lý của tài sản nhận được do trao đổi thì khi thực hiện trả tiền ghi:

 1. Ghi nhận nợ TK131 – Phải thu của khách hàng.

 2. Có TK111,112 (số tiền đã trả thêm).

Trong trường hợp bán hàng hóa theo hình thức trả chậm, trả góp


Khi hàng hóa trả góp, trả chậm thì doanh thu bán hàng sẽ được phản ánh theo giá bán trả tiền ngay và chưa có thuế:

 1. Ghi nhận nợ TK131 – Phải thu của khách hàng.

 2. Ghi nhận có TK515 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá bán trả tiền ngày khi chưa có thuế).

 3. Ghi nhận có TK333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước.

 4. Ghi nhận có TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện.

Định kỳ sẽ ghi nhận doanh thu tiền lãi phát sinh từ việc bán hàng trả chậm và trả góp:

 1. Ghi nhận nợ TK3387 – Doanh thu chưa thực hiện.

 2. Ghi nhận có TK515 – Doanh thu hoạt động tài chính (lãi của trả chậm và trả góp).

Trong trường hợp bán sản phẩm, hàng hóa có kèm theo sản phẩm, hàng hóa hay thiết bị thay thế


Kế toán sẽ phản ánh giá vốn của sản phẩm, hàng hóa được bán và các giá trị sản phẩm, hàng hóa và thiết bị phụ tùng thay thế:

 1. Nợ TK632 – Giá vốn hàng bán.

 2. Có TK153, 155, 156.

Ghi nhận phần doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa và sản phẩm hàng hóa, thiết bị phụ tùng thay thế:

 1. Nợ TK111, 112, 131.

 2. Ghi nhận có TK511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

 3. Ghi nhận có TK333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước.

Trên đây Hoàn Cầu Office đã cung cấp cho bạn đọc về Tài khoản 511 cập nhật mới nhất. Trên thực tế nếu các bạn có phát sinh các vướng mắc về TK 511 và các vấn đề khác thì vui lòng liên hệ với Hoàn Cầu Office qua số hotline 0901 668835 để được hỗ trợ tận tình nhé!

Liên hệ chúng tôi để được tư vấn chi tiết

Gửi thông tin thành công

bottom of page